atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Zakir ve Zakirlik

 

 Zakir'in zikri saz ile

Kuran okur avaz ile

Mümin Müslim niyaz ile

Zakir sana haber olsun

Cem bizlerin ibadetidir. Cemlerdeki 12 hizmette cem ibadetinin bölümleridir. Her hizmet bir sembol niteliğindedir ve bu sembol hizmetlerin yaşamın tümünde karşılığı vardır. Yani cemlerde hizmet ediyor olmamız sadece cemde yapmış olduğumuz bir kaç saatlik bir hizmet ile sınırlı değildir. Burada amaçlanan cem ibadetini yaşamın tümüne aksettirip yaşamaktır. Tüm yaşamı cem ibadeti atmosferinde yaşamak, daimi olarak ibadet halinde olmaktır.

Zakir olmayı ve zakirliği de bu kutsallık ve sorumluluk ile ele almak gerekiyor.

Zakirler, cem ibadetinde 12 hizmetten biri olan zakirlik hizmetini yerine getiriyorlar. Zakirler  aynı zamanda ağır baskı koşullarında yani Aleviliğin güvencede olmadığı, Alevilerin inançlarını gizli tutmak durumunda kaldıkları, yol ve erkanın yürütülmediği veya gizlice yürütülmek zorunda kaldığı zamanlarda inancın devamı noktasında bellek taşıyıcılığı da yapıyorlar.

Bu yola hizmet eden herkes elbette önemli, saygın ve değerlidir. Fakat zakirlerin bellek taşıyıcı olmaları hasebiyle saygınlıkları, değerleri daha başka bir boyuttadır. Onlar adeta inancın güzelliğini-özünü sazları, sesleri ve şiirleriyle yüreklere ve bilinçlere kazıyanlardır.

İnancımızın, değerlerimizin yaşatılması, erkanımızın varlığını sürdürmesi noktasında zakirlerimizin bellek ve bilinç taşıyıcıları olmaları onlara ağır sorumluluklarda yüklemektedir. Eskiden zakirlerimizin 3 tane paslı tel ile yüreklere ve beyinlere kazdıkları ve bir daha çıkmayan bilinci yeni zamanlarda daha estetik ve güzellikte çağımızın zakirleri yapmalılar.

Cemlerimizde ve muhabbetlerde zakirlerimiz yolu yaşatmış ve yaşamış olan nice ulu ozanlarımız gibi sazları ile bütünleşebilmeli ve söyledikleri deyişlerin özüne uygun bir yaşamın sahibi olabilmeliler. Böyle olurlarsa, yani söyledikleriyle yaptıkları uyumlu olursa, sazlarını samimiyetle ve sözlerini içtenlikle, hissederek, yaşayarak söylerlerse ölümsüz eserler bırakırlar. Onlardan ulu ozanlarımız gibi ölümsüzleşirler.

Zakirlik hizmetini yerine getiren canların bir bütün olarak gelişmeleri ve hizmetlerini bu gelişmişlik ile yerine getirmeleri gerekiyor.

Gelişmişlik; estetikliktir, güzelliktir. Her tele dokunuşta, her dile gelen mısrada insanı cezbeye getirmeli, çok güçlü duygu ve düşünceler yaşatmalıdır.

Hizmet eden, hizmet ederken var olanın üstüne yeni değerler ve birikimler katan, gelişip güzelleşen tüm canların yolları aydınlık olsun.

Remzi Kaptan     remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!