atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Ölmeden Önce Ölmek

Nedir ölmeden önce ölmek?

Ölmeden önce ölmek, Dört Kapı Kırk Makamı adım adım-aşama aşama öğrenip, anlayıp, içselleştirip yaşamına aktarmakla, her nefes alış verişine aksettirip yön verir hale getirmekle elde edilen bir makamdır, aşamadır.

Ölmeden önce ölmek, yaşamın zirve noktası, en üst aşamasıdır.

İnsanın cümle hakikat sırlarına vakıf olduğu, Hakkın gerçeğinin tüm çıplaklığıyla bilincine ulaştığı, öteleri yakın eylediği, Batının (gizlinin) aşikar olduğu...

Ölmeden önce ölmek, cümleden de anlaşılacağı gibi ölmeden, yani bedenen ölmeden ölmektir. Bedenen sağlıklı olup ruhen (can olarak) ölmektir. Ölenin ancak vakıf olduklarına, nail olduklarına, yaşamış olduklarına ulaşıp yaşamaktır.

Bu mümkün mü?

Ölmeden önce ölmek sadece bir teori, uygulaması olmayan imkansız olan, gerçek hayatta asla olmayacak bir şey mi?

Hayır. Ölmeden önce ölmek ve böylece Hakkın gerçeğine ulaşmak, hakikat sırlarına vakıf olmak mümkün. Tarih boyunca bir çok yol sürenimiz bu aşamaya ulaşmışlardır.

Her insan, idrak ve ikrar sahibi, anlayış ve feraset sahibi her insan gayret ve cabayla Dört Kapı Kırk Makamın yol göstericiliğiyle bu onura erişebilir.

Elbette ki bu yaşamın zirve noktası, gerçeği, asıl yaşamın kendisi olması hasebiyle çokça kişi bu merhaleye ulaşmayabiliyor. Yani istek, gayret ve çaba sahibi olmak bazı kimseler için yeterli olmayabiliyor. Ancak bu durumda bile, bunu hedefleyenler diğer insanlardan çok çok ileri bir aşamadalar.

Her yönüyle bir ileri aşamadır bu.

Ölmeden önce ölmeyi hedefleyenler için verilen emekler, uğraş, çaba boşuna değildir. Bu hedef doğrultusundaki her nefes alış veriş dahi kişinin gelişimine katkı, yaşamına anlam, düşüncelerine derinlik, algılamasına boyut, duygularına yoğunluk olarak geri dönmektedir.

Bazı şeyler vardır ki ne kadar yazılırsa yazılsın, anlatılırsa anlatılsın, en ince detayına kadar izah edilirse edilsin, yinede her anlatım var olan gerçekliği anlatma noktasında eksikliklerle doludur. Aynı durum Dört Kapı Kırk Makam için, insan-ı kamil için, ölmeden önce ölmek içinde geçerlidir.

Dilimiz döndüğünce, fikrimiz yettiğince anlatmak gerekiyor. Ancak teoriden ziyade bu merhaleye ulaşmak ancak ve ancak uygulamayla mümkündür.

Nasıl olacak bu uygulama?

İbadetle, tefekkürle olacaktır. Yani bütünlüklü olarak kişinin kendisini katmasıyla olacaktır. Adeta kişinin bu yolda kendisini lime lime edip, parçalara ayırıp yeniden ve daha mükemmel şekilde kendisini oluşturmasıyla olacaktır.

Ölmeden önce ölüp ölümsüzleşenlere aşk ile.

Remzi Kaptan                    remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!