atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Pir Sultan Abdal: İnancın, Direnişin, Bilgeliğin Toplamı

Pir Sultan Abdal adı bizler için inancın (Aleviliğin), inançta derinliğin, tutarlılığın, inanca teslimiyetin adı olduğu gibi aynı zamanda bilgeliğin, direnişin, kendini var etmenin, toplumuna bağlılığın, davasında ısrarcı olmanında adıdır.

Asırların ötesinden gelip asırların ötesine gidebilmek öyle sanıldığı gibi kolay ve basit değildir.

Aradan asırlar geçmiş, yaşam şartları, düşünceler, hayatı algılama, teknolojik gelişmeler ve daha yığınla insan hayatına direkt etki eden gelişmeler olmuş. Bütün bu gelişmelere, değişime karşın hala Pir Sultan Abdal güncelliğini koruyor. Hala yüreklerde, dillerde, gönüllerde varlığını ilk günkü ihtişamından hiç bir şey kaybetmeden, hatta daha bir kökleşerek, bütünleşerek varlığını sürdürüyor.

Bu nasıl mümkün olabiliyor?

Aradan asırlar geçmiş olmasına karşın Pir Sultan Abdal neden hala güncel, neden hala bu denli önemli, neden hala adı geçtiğinde yüreklerde bir hoşluk meydana geliyor?

Pir Sultan Abdal'ın sırrı, hikmeti nedir?

Pir Sultan Abdal'ın sırrı, Alevi inancına ikrar vermiş olmanın gereklerini bütün ve tam olarak yerine getirmesindendir.

Tarihte nice güzel sözler söyleyen, anlam dolu hikayeler meydana getiren olağanüstü kişilikler yaşamışlardır. İnsanlığın ortak mirasına katkı yapıp zamanla tarihin tozlu raflarında yerlerini almışlardır. Oysa Pir Sultan Abdal ve diğer Pir Sultan gibi erenler hala bütün görkemiyle günceliklerini koruyorlar.

Koruyorlar, çünkü onlar Aleviliğe inanmış ve inançlarının gereklerini yerine getirmiş ve böylece söylemleri, eylemleri, davranışları, düşünceleri ile inançla bütünleşmişlerdir. İnançla, yani Alevilik ile bütünleştikleri için, inancın sıradan bir inananı değil, adeta ete kemiğe bürünmüş somut hali olmuşlardır. Alevilik inancıda Hak inancı ve hakikat yolu olduğu için ve başta Pir Sultan Abdal olmak üzere erenler bu doğruları dile getirip ona göre yaşadıkları için günceller.

Alevilik inancı eğer basit ve geçici bir inanç olsaydı, sağlam temeli olmayan, hayatın tüm sorunlarına ve sorularına kapsayıcılığı olmasaydı o vakit Aleviliğe inanmış, hizmet etmiş, bu pencereden bakarak insanlığa değer sunmuş olanlarda yok olup giderlerdi.

Alevilik kökleri sağlam olan bir inançtır. Hak inancı hakikat yoludur. Bu inanca inanıp onun gereklerini yerine getirenlerde Pir Sultan Abdal örneğinde olduğu her zaman ve her mekanda geçerliliğini ve güncelliğini koruyor, koruyacaktır.

Aleviliğin hayatta karşılığı var. Yani öyle geçici bir takım heveslere hitap eden, bir takım siyasi olaylardan dolayı meydana gelmiş ve kısa bir süre sonra yok olup gidecek bir inanç değildir.

Alevilik ilk insanla başlayıp insanın gerçek manada insan olmasını hedefleyen ve bu nedenle son insana dek varlığını koruyacak olan bir inançtır.

Hayatın her alanında karşılığı olan, insana somut olarak güncel sorularına cevap veren, sorunlarına dair çözümler ortaya koyan bir inançtır.

O sebepten Pir Sultanlar yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü Pir Sultanların dile getirmiş oldukları gerçekler onların zamanıyla sınırlı olan gerçekler değildir.

Pir Sultanlar Aleviliğin gerçekliğini dile getirmiş, eyleme dökmüşlerdir. Aleviliğin gerçekliği ise zamanla ve mekanla sınırlı olmayan bir gerçekliktir.

Hakkın gerçeği ve insanın kendisini hakikat ile buluşturmasının inancıdır Alevilik.

İnsan her zaman Hakkın gerçeğini bilmek ve hakikate ulaşıp oradan Hakka ulaşmayı isteyeceği için zaman ve mekanın önemi yoktur.

İşte çağımızda da  modern Pir Sultanların ortaya çıkma zamanıdır.

Bu mümkündür, şimdiye kadar çıkmaması utanç vericidir.

Pir Sultan olmak salt güzel sözlü müzikler yapmak ile mümkün değildir. Güzel müzikler, insanları etkileyen eserler yapmak önemlidir. Ancak en önemlisi kendisini inançla bütünleştirmek ve Pir Sultanlarda olduğu gibi her haliyle inancın somut hale gelmiş hali olmakla mümkündür.

inancımız olan Aleviliğin hayatta karşılığı var. Olmasaydı bunca acımasızlık ve baskı karşısında şimdiye kadar yok olup giderdi. Dolayısıyla kimse inancımıza ucuz ve dogmatik yaklaşımlarla yaklaşıp inancımızı bir takım geçici ideoloji ve akımlarla kıyaslamasın. Aslında Pir Sultanların hala günceliğini koruyor olması bile inancımızın ne kadar sağlam ve temelli bir inanç olduğunun apaçık bir göstergesidir.

Tekrar Pir Sultan Abdalımıza dönersek...

Pir Sultan Abdal adı bizler için Aleviliğin kendisi demektir. Pir Sultan Abdal bize Aleviliği anımsattığı için Pir Sultan Abdaldır.

Çok güzel şiirler yazdığı için değil, Alevilikle bütünleştiği için anlamlı, önemli ve değerlidir. Dolayısıyla bütün güzel sıfatları hak ediyor ve çağdaş Pir Sultan olma iddiasında olanlara da apaçık bir örnek teşkil ediyor.

Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!