atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Pir Sultan Abdalın Sırrı

Pir Sultan Abdal ismi biz Aleviler için inancımız ve değerlerimiz ile özdeşleşmiş, bütünleşmiş bir isimdir. Bir isimden ziyade, tarihte yaşamış bir kişiden ziyade değerler bütünüdür.

Pir Sultan Abdal her şeyiyle bizlere rehber, yol gösterici, ışık olmaya devam ediyor. Bir çok zorluğumuzda adeta ilerlemek, yol almak için moral kaynağımız, sorunlara direnme gücümüz, haksızlıklara karşı bileyleyicimizi, inanç anlamındaki muğlaklıklara ve çelişkilere karşı keskin ve sarsılmaz doğruluktur Pir Sultan Abdal.

Pir Sultan Abdal her yönüyle bilinmeye, anlaşılmaya değerdir. Adeta bilmek, görmek, anlamak isteyenler için sırrı apaçık olan, aşikar olandır.

Pir Sultan Abdalı anlamak, bilmek, kavramak için ismi üzerinde biraz düşünmeye tefekkür etmeye çalışalım.

Pir Sultan Abdal.

Çoğunlukla belki ismi üzerinde durmayız. Bu ismin ne manaya geldiği hakkında söyle üstünkörü bile düşünmeyiz.

Bu sefer bunu yapmayıp, üzerinde kafa yormaya çalışalım ve adım adım bu üç kelimenin ne anlama geldiğini, Pir Sultan Abdalın bu üç kelime ile bizlere ne mesajlar verdiğini, yani açık olan sırrını aşikar eyleyelim.

Pir: pir/pirlik inançta yolun önderine, yolun en üst makamında bulunan kimseye verilen bir unvandır.

Pirlik makamında bulunan kimse inanca dair tüm soruların cevaplayıcısı, sorunların çözümleyicisidir. İnancın pratik boyutuyla işleyişinden pir sorumludur. Yine inanca dair tüm bilgilerin, eğitimin, öğrenimin devam verilmesinde pir sorumludur.

Kısacası pirlik makamı, inanç ile ilgili tek otoritedir.

Sultan: sultan demek mülkün sahibi demektir, yöneten, padişah demektir.

Toplumu siyasal, askeri, ekonomik ve daha başka boyutlarıyla yöneten, yönlendiren, karar sahibi, icra sahibi,  denetleme sahibi kimsedir.

Sultan kavramı günümüz anlamıyla devlet yöneticisine tekabül etmiyor. Sultan kavramı devlet yönetimi anlamında tüm otoritenin tek elde toplanmasıdır.

Abdal: abdal, abdallık dervişliktir. Hak inancı hakikat yolunda çalışmak, Hak yolu üzeri yaşamaktır. Maddiyatı, dünyalıkları hiçe saymaktır. Benliği, kibiri, hırsı, nefsi hiçleştirip hiç olmaktır.

Pir Sultan Abdal adı bütün bu zıt (zıt görünen)  sembollerin bileşkesi durumundadır.

Bütün bunlar acaba ne anlama geliyor?

Pir Sultan Abdalın adındaki bu gizem, sır, sembol ne ola ki?

Siz buna bir anlam verebildiniz mi?

Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!