atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi İnanç Önderlerinin Sorumluluğu

Alevilik inancı korkunç baskı ve katliamlardan kurtulup günümüze kadar geldi. İnancımızın ağır baskılardan, korkunç katliamlardan kurtulup günümüze kadar gelmesinde inanç önderlerimizin hayati derecede etkileri, katkıları vardır.

İnanç önderlerimizin ödün vermez, aman dilemez duruşları, her şart ve koşul altında ikrarlarına bağlı kalarak yolu sürdürmüş olmaları, ne pahasına olursa olsun değerlerimizi savunmaları, yolumuzun gelecek kuşaklarca da sürdürülmesi için zulmü hiçe sayarak mücadele  etmeleri neticesinde bizler hala Aleviyiz.

Bu anlamıyla inanç önderlerimizin yürütmüş oldukları olağanüstü mücadeleleri önünde günümüz yol sürenleri, talipleri olarak saygıyla eğiliyor ve onlardan, onların yola ve değerlere bağlılığından feyiz alarak daha bir aşk ile yolumuza hizmet etmeye çalışıyoruz.

Taliplere, yolu sürmeye çalışan, bu yolun öngördüğü kurallarla yaşamını idame ettirmeye çalışanlara göre inanç önderlerimizin yükleri daha ağır, sorumlulukları daha büyüktür.

Onlar adeta ateşten gömlek giymişlerdir.

İnanç önderlerimizin yapacakları en küçük bir olumsuzluk, hata, yanlış tüm toplumumuza, tüm değerlerimize, tüm tarihimize mal edilir.

İnanç önderlerimizin sorumlulukları çok ağırdır.

İnanç önderlerimiz,  durmadan Alevilerin açıklarını arayan, bizleri asimle etmek, yer yüzünde yok etmek isteyenlere karşı Alevi toplumunu inançsal anlamda geliştirmek ve bu inancımızın gelecek nesillerde yaşaması için, dünya döndükçe var olabilmesi için ne gerekiyorsa yapmakla yükümlüdürler.

Ancak ne yazık ki hem değişen çağ, hem karşıtlarımızın amansız baskıları, hem içimizdeki yol yezitlerinin zararları neticesinde bir çok inanç önderimiz yeteri derecede donanımlı ve birikimli değil.

İnanç önderlerimiz, inancımızın özünü, insana ve yaşama, doğaya ve kainata dair temel doğru ve değerlerini dahi bazen yeteri derecede  anlaşılır ve kanıtlanır bir tarzda ifade etmede yetersiz kalıyorlar.

Dinler tarihi, toplumsal gelişim, inancımızın tarihi ve inancımızın temeli, inancın insan için gerekliliği, başta cem ibadeti olmak üzere temel ibadetlerimiz anlamı ve ifa edilmesi, ibadetlerdeki asıl amacı ve daha benzer bir çok temel noktada yeteri kadar ifade, pratikleştirme yetkinliğinde değiller inanç önderlerimiz.

Bu yetersizliklerin elbette anlaşılır sebepleri vardır. Ancak yine şunu biliyoruz ki hiç bir gerekçenin arkasına saklanmaya gerek yok, inancımızın özü ve toplumumuzun tarihi bizlere kendimizi geliştirmemiz ve her anlamda yetkinleştirmemiz için önemli kaynaklar arz ediyor.

İnanç önderlerimiz belli bir bilinçlenme, eğitim, öğrenim ve bunlarla beraber pratik olarak ibadet görevini yerine getirirlerse, belli noktalarda tefekkür ve yoğunlaşma gerçekleştirip inancımızın temel noktalarını özümseyip içselleştirirlerse çok daha verimli noktalarda olurlar.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta salt bir eğitim, öğrenim süreci değildir. Bununla beraber başta cem ibadeti olmak üzere ibadetlerimizin yerine getirilmesi ve inancımızın temeli olan Dört Kapı Kırk Makam öğretisini de olabildiğince pratikleştirilmesidir.

Yola hizmet etme aşkı, tutarlılığı olmalı ve tutarlılık ikrar ile mühürlenmelidir.

Tarih boyunca bu yola hizmet etmiş olan nice yiğitlerin, güzel canların, kamil insanların değerleriyle donanmalı, onların devamı olduğunun bilinciyle onların oluşturmuş olduğu zincirin bir halkası olarak toplumumuzun şahsında tüm yer yüzüne, bütün varlığa güzellikler sunulmalıdır.

Bu mümkündür.

Kendini Alevilik değerleriyle donatmak, yaşama Alevilik penceresinden bakıp o pencereden yaşamı anlamlandırmak mümkündür.

Şu an için yetersizliklerimiz, eksikliklerimiz olabilir. Ve yine karşıtlarımız oluşturmuş oldukları muazzam eğitim faaliyetleriyle kendilerini başta teoloji olmak üzere bir çok alanda inanç önderlerimizden  önde görebilirler. Bütün bu dezavantajlara karşın bizler yinede az çok ilgili ve tutarlı olup verdiğimiz ikrarın gereklerini yerine getirirsek inanıyorum ki tahmin edilenden kısa bir sürede çok merhale katedebilir ve bu çok bilmişleri başta inançsal alan olmak üzere bir çok konuda geride bırakabiliriz.

Çünkü bizlerin sağlam bir inançsal özü var.

Çoğu kez farkında olmasak da, yeteri kadar ayırdın da olmasak da inançsal birikimimiz çok çok derin, nitelikli, boyutlu ve yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekildedir. Eğer öyle olmasaydı, yani inancımızın temeli sağlam ve tutarlı olmasaydı, yani yolumuz Hak yolu, inancımız hakikat inancı olmasaydı bunca baskı ve zulüm karşısında şimdiye değin yok olup giderdi. Oysa biz yok olmadık, en amansız baskı ve zulümlere inancımızın doğruluğu sayesinde göğüs gerdik.

Alevilik inancı Hak inancıdır ve Alevilik yolu hakikat yoludur.

Bu yol insanı anlama, mutluluğa, kurtuluşa, selamete, kardeşliğe, barışa, huzura götürür.

Bu yola hizmet etmek, gerçeklere hizmet etmektir.

Hakkın gerçeğine.

O halde bu yolun inanç önderlerinin bu bilinç ve anlayışla yola yaklaşmaları gerekiyor. Asla ama asla yolumuzu, değerlerimizi, doğrularımızı hafife almamaları, kesinlikle basit çıkarların ve yol dışı anlayışların çemberine girmemeleri gerekiyor.

Her daim özlerine sadık kalmaları ve gelmiş oldukları o soylu geleneğin onlara harikulade güzellikler sunduğunun farkında olmaları gerekiyor.

İnsanlığın yüz akı olan o geleneği güncel bazı politik söylemlere, bir takım gerçek dışı ideolojilere kurban etmemeleri gerekiyor.

İnanç önderlerimiz gerçek anlamda var olmak, büyümek, anlamlı bir yaşam sahibi olmak istiyorlarsa, gerçek yol ereni olmak istiyorlarsa yapmaları gereken inanca tutkuyla sarılmaları ve gereklerini yaşamlarında yerine getirmelerdir. Gerisi de kendiliğinden gelir.

Yolu aşk ile süren, sürdüren gerçek yol erenlerine aşk-ı niyazlar.

Remzi Kaptan


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!