atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilikte Israr

Alevi kalmakta, Aleviliği yaşamakta, Alevileri savunmakta ısrar edeceğiz.

Alevilikte ısrar; insan olmakta, insani değerlerde, insani olanı savunup sahiplenmenin ısrarıdır.

Yozların, yobazların, yolsuzların dört bir yanı sarıp sarmaladığı, insani değerlerin dışlandığı, kardeşliğin ve barışın hiçe sayıldığı, zulmün ve bencilliğin, cehalet ve gericiliğin hakim olduğu zamanlarda bizler her tür zorluğu hiçe sayıp Alevilikte ısrar edeceğiz.

Alevilikte ısrar etmemiz beyhude bir inat, kuru bir tarafgirlik değildir. Alevilikte ısrar etmek insanda ve insaniyet namına ne varsa o değer ve doğrularda ısrardır.

Alevilikte ısrar etmek yobazlığı, yozluğu, yolsuzluğu ret ve mahkum etmektir.

Paylaşımı ve kardeşliği esas alıp, dini ve dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesle varlığı eşit paylaşımda ısrardır.

Yoksulluğun son bulması, adaletin tecelli edilmesinin ısrarıdır.

Sömürü ve zulmün çarklarının kırılıp hakkaniyetin hakim olmasının ısrarıdır.

Alevilikte ısrar; hiç kimsenin dininden, dilinden, etnik kimliğinden, cinsiyetinden, renginden dolayı ezilmediği, sömürülmediği, hor görülmediği, dışlanıp ötekileştirilmediği bir dünyanın, yaşanılası bir dünyanın, Hakkın ve hakikatin hakim olduğu, hakkaniyetin esas alındığı bir dünyada yaşamanın ısrarıdır.

Alevilikte ısrar etmek; ilk insan Adem ile başlayan, Hz. Muhammed ve Hz. Ali ile zirve noktasına ulaşıp Ehlibeytin çiçekleri  On İki İmamlarla devam eden ve onların yolunda giden Hacı Bektaş Velilerin, Pir Sultanların, Hallacı Mansurların, Nesimilerin, Babailerin, Hamdan Karmatların ve daha nice nice gül sözlü, nur yüzlü erenlerin hizmet ve hikmetleriyle her tür olumsuzluktan arındırılmış olan Hak inancına mensup olmanın ve hakikat yolunda yürümenin ısrarıdır.

Bu yolda yürümek insanı yaşamın gerçeğine ulaştırmaktadır.

Bunun için Alevilikte ısrar ediyoruz.

Kimse bizlerin ısrarını basit bir mezhepçilik, dincilik olarak anlamasın.

Bizlerin Alevilikte ısrarı, Alevilik değerlerini yaşatmadaki mücadelesi esasında insanın bu yer yüzünde asil manada yaşamasında ısrardır.

Kendisiyle, çevresiyle, doğayla barışık bir şekilde yaşamada ısrardır.

Hakkı bilmede, bilerek yaşamada ısrardır.

Evreni, dünyayı, yaşamı anlamada, sezmede, bilgide ısrardır.

Alevilikte ısrar yaşamı gerçek manasıyla anlayıp yaşamada ısrardır.

Bu anlamıyla ikrarlarına bağlı kalıp ısrar edenlere aşk ile.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!