atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviliği Yaşamak

Aleviliği geliştirmeye çalışmak, Alevilere yapılan haksızlıklara karşı gelip Alevileri savunmak, Alevilerin sorunlarını çözüp geleceklerinin garanti altında olması için çalışmak onurlu ve soylu bir davranıştır.

Böylesi onurlu bir hizmeti, tarihsel önemde bir sorumluluğu yerine getirmeye çalışmak, takdire şayan bir durumdur. Ancak böyle olmakla beraber ne yazık ki Aleviliği ve Alevileri temsil iddiasında olan bazılarının önemli handikapları, tutarsızlıkları, çelişkileri var.

Bunların başında da Aleviliği bilmemek ve yaşamamak geliyor.

Ne kadar samimi ve içten olursak olalım eğer Aleviliğin inanç boyutunu bilmiyorsak, öğrenmiyorsak, yapabildiğimiz kadarıyla hayata aktarmıyorsak; o zaman bu yola hizmet noktasında başarı bizler için çok zor olacaktır.

Ne yazık ki öyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani Alevilerin temel haklarının alınması, geleceğin güvence altında olması, bir bütün halinde bu yolu savunup sahiplenmek iddiasında olanlardan bazıları bu önemli işin bir kaç tane politik sloganla veya bir kaç tane genel doğruyu ve değeri dile getirmekle olacağını sanıyor.

Alevilik bir inançtır. Tüm diğer inançlar gibi insana gerekli olan tüm ögeleri barındırıyor. Eğer Alevilik öyle kuşatıcı bir inanç olmasaydı, yani her soruya verecek cevabı ve her soruna bir çözüm önerisi olan bir inanç olmasaydı bunca baskı ve asimilasyon karşısından şimdiye değin çoktan yok olup gitmişti.

İnsanın tüm sorularına cevabı olan, yani ilk başlangıçtan (Kün/Big Bang) son ana (Kıyamet/Armagedon) kadar yaşamı, evreni, insanı ilgilendiren tüm sorulara cevap, çözüm önerileri olan bir inançtır.

Kadim bir inanç olarak, tarihin derinliklerinden, amansız badirelerden çıkıp, süzülüp süzülüp rafine haline gelmiş olan bir inanç ve toplum gerçekliğini kaba bir kaç politik sloganla savunmaya çalışmak yetersiz bir yaklaşımdır. Hele Alevilik inancını geliştirmek bu mantık ve donanımla hiç mümkün değil.

Ne yapmak gerekiyor?

Yapılması gerekenler son derece basit şeylerdir.

Her şeyden önce Aleviliğin bir inanç olduğu gerçekliği ve inançların neler içerdiği, Aleviliğin temel konular hakkındaki verileri, bilgileri, çözüm önerileri, bakış açısı öğrenilip içselleştirilmelidir. Yine mümkün mertebe Alevilik inancı hayata, pratiğe konulmalı, yani yaşama geçirilmelidir.

Kuru sloganlar, bir takım haklı politik gerekçelerle uzun vadede yol erenlerine katkı sağlanmaz. Önemli olan Aleviliği yaşamak, yaşamaya çalışmaktır.

Bu da cem ile, Aleviliğin ibadet boyutuyla, ritüellerle mümkündür.

İkrar, itikat, ibadet, muhabbet, tefekkür; bunlar adeta Aleviliğin olmazsa olmazlarıdır.

Cemi, demi, ikrarı, muhabbeti, semahı, pir-i, rehberi, aşkı, aşıkı, nefesi, yolu... öğrenmek, bilmek, yaşamak gerekiyor. Öyle olunca yol alınır.

 Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!