atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Güzelliklerin Toplamı

Adın geçtiğinde en kasvetli, kederli, yenilgili, hayal kırıklıklarıyla dolu yürekler bile şaha kalkıp umutlanır.

Sen güzelliklerin bütünü, toplamısın.

Cümle güzellikler sende temsilini bulmuştur.

Hakkın nuru, hakikatin aşkı senin şahsında cihana yansımıştır.

Sen Ali'sin. Bu isim boşuna sana alemlerin padişahı tarafından verilmedi. İsmin gibi yüce, azametli, ulusun.

Samimiyet, dostluk, hakkaniyet, mertlik, insanlık, adam gibi adamlık senin şahsında yeniden tanımlanmıştır.

İlim irfan, kemalet, siyaset, savaş, varoluşun anlamı, alemlerin gizemi, canın ölmezliği seninle yerli yerine oturmuştur.

İşte bu yüzdendir asırlardır nerede bir yaralı yürek varsa, nerede sevgiyi susamış gönüller varsa, nerede kalpleri sevgi ve dostlukla çarpan varsa; tozlu yollardan, aşılmaz dağlardan, sarp kayalardan, ateşin ve kötülüklerin çemberinden çıkıp sana geliyorlar.

Çünkü sen arınmış olan ve arınmaya davetsin. Arınanlar, arınıp kendi özünü bulanlar sana ulaşıp seninle bütünleşiyorlar. Bütünleştikleri için ölümler, zulümler, yezitlikler bir anlam ifade etmiyor. Ölümü gülerek kucaklayıp ölümsüzlüğe uğurlanıyorlar.

Kötülükler, kirlilik, sahtekarlık, ihanet ve kahpelik, üçkağıtçılık ve haksızlık senin ve senin yolunda gidenlerin ilgisi dışında olup yeryüzünde silinmesi gerekenlerdir.

Sen, tarihin her döneminde -günümüzde ve gelecekte-, daima dara düşenlerin, yoksunlukta kalanların, acılara ve ihanetlere göğüs gerenlerin, zulüm görüp haksızlığa uğrayanların, Hak inancına ve hakikat yoluna sadık kalıp yürümek isteyenlerin, insanca yaşamak isteyenlerin, mertliği ve hakkaniyeti yaşam biçimi haline getirenlerin ve daha nice nice güzellikleri yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin idolusun, önderisin, rehberisin, yol gösterenisin, Ali'sisin.

Üçkağıtçılığı ve sahtekarlığı marifet bilenler, yalan ve dolandırıcılığı yetenek sananlar, hile ve düzenbazlığı meslek edinenlerin seninle ve seni sevenlerle işleri olmaz. Olmadığı gibi onlar her zaman senin ve seni sevenlerin karşıtı, düşmanıdırlar. Senin şahsında temsil olan bütün güzelliklerin düşmanıdırlar.

Ya Ali, can Ali, dertlere derman Ali, dara düşenlerin imdadına yetişen Ali: senin yolunda gitmek, seni bilenlerden olmak, bilip de sevenlerinden olmak bu satırları dile getirenin en büyük mutluluğu, huzur kaynağı, yaşam sebebidir.

Bu beden nefes alıp verdikçe, bu can bedeni terk etmedikçe her zaman senle, senin yolunda olacaktır.

 Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!