atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

İnsan olmak

İkilik kinini içimden atıp

Özde ben bir insan olmaya geldim

Taht kuralı ariflerin gönlünde

Sözde ben bir insan olmaya geldim

Serimi meydana koymaya geldim

 

Meğerse aşk imiş canın mayası

Ona mihrap olmuş kaşın arası

Hakkın işlediği kudret boyası

Yüzde ben bir insan olmaya geldim

 

Bütün mürşitlerin tarif ettiği

Sadıkların menziline yettiği

Evliyanın enbiyanın gittiği

İzde ben bir insan olmaya geldim

 

Ben de bir zamanlar baktım bakıldım

Nice yıllar bir kemende takıldım

O aşkı mecazla yandım yakıldım

Közde ben bir insan olmaya geldim

 

Süregeldim aşk meyini içerek

Her bir akı karasından seçerek

Varlık dağlarını delip geçerek

Düzde ben bir insan olmaya geldim

 

Gör ki Nimri Dede şimdi neyleyip

Gerçek aşk her yönüyle söyleyip

Her türlü sefaya veda eyleyip

Sazda ben bir insan olmaya geldim

Nimri Dedenin bu sözleri Arif Sağ'ın harika yorumuyla bütünleşip insanı bir kez daha başka duygulara, düşüncelere, sorgulamalara, hesaplara, aşamalara götürüyor.

İnsan olmak sıfat itibariyle, surette  insan olmak değildir. Kinini içinden atıp, ikiliği aradan kaldırıp, gönüllerde taht kurarak ve bunun için gerekirse serini meydana koyarak insan olmaktır.

Aşk olmadan olmaz. Aşk mayadır. Mayasız olan yarım ve eksiktir. Gerçek aşk, Hakka ve hakikate duyulan aşktır. Diğer aşklar bu aşkın gölgeleri olarak gerçek aşka hizmet ettikleri oranda anlamlı ve değerlidir.

Aşk ile yola çıkıp gerçek manada insan olmak isteyenler her nesnede Hakkın kudret boyasını görebilirler. Bütün mürşitlerin, pirlerin, yolu sürmüş olanların tarif ettiği aslında budur. İnsan olmak ve insan olmaya davet.

Canın batin alemden zahire aleme çıkıp bedenleşmesinin amacıda budur; insan olmak.

İnsan bütün varlıkların en değerlisi, en üst aşamasıdır. Eşref-i mahluktur.

Bilinç olarak, gerçekleşmiş olarak, Nimri Dedeninde belirttiği gibi s”özde, özde, yüzde, izde, közde...” yani bir bütün olarak, tam olarak insan olmak gerekmektedir. Bedenen insan olma, sıfat itibariyle insan olmak yetmiyor. Kemaleti tamamlayıp, ham ervahlıktan çıkarak kamil insan olmak, gerçek manasıyla insan olmak gerekiyor.

Bütün çalışma, çaba, emek, zahmet öz itibariyle bunun içindir. Kini atmak, ikiliği yani kötülüğü kendinden uzak tutmak, cümle varlığa sevgi ve hürmetle yaklaşmak; özcesi kendisini arındırıp, aklayıp, gelişimini tamamlayıp insan olmak en doğru olanıdır.

İnsan olup her yönüyle aşkı söyleyip, hatta aşkın kendisi olmak öyle kolay değildir. Pazarlıksız, korkusuz, tereddütsüz serini meydana koymak gerekiyor. Hatta serini meydana koymak bile yetmiyor. Aynı şekilde ruhunu da azap verici ateşlerde yakmaya hazır olmak gerekiyor. Öyle olunca Hallac-ı gibi, Nesimi gibi ve daha nice yol erenleri gibi her yönüyle gerçeğin kendisi, aşkın kendisi, insan olunur.

 Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!