atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

İsteyen Herkes Alevi Olabilir mi?

Aleviler, tarihten günümüze kadar sürekli olarak baskı, katliam, kendi yurdunda sürgün  ve asimilasyon cenderesinde oldukları için, bazen en basit sorulara/tanımlamalara bile olması gerektiği gibi cevap veremiyorlar.

Eğer Alevilik inancı özgür olsaydı ve bu inanca mensup olanlar inançlarını tam anlamıyla öğrenip yasayabilseler de, bu gün çelişkili bir çok nokta böyle sürüncemede kalmaz ve berraklaşırdı.

Bu baskı, ötekileştirme, asimilasyonun neticesinde başlıktaki soruya çoğu kez Aleviliğin doğasıyla ters yanıtlar verilebiliniyor.

Aleviliğin bir inanç olduğu gerçeği hiç hesaba katılmadan akla ve mantığa ters olarak “isteyen kimsenin sonradan Alevi olunmayacağı” rahatlıkla söylenebiliniyor.

Alevilik bir inançtır. Tıpkı Sünnilik, Şiilik, Katoliklik, Protestanlık gibi bir inançtır.

Alevilik bir ırk kimliği, bir etnik aidiyet değildir. Dolayısıyla doğuştan gelen bir özellik değildir. İnsanın özgür iradesi ile seçip kabul edebileceği bir inançtır.

Nasıl ki diğer inançlar terk edilip yenileri tercih ediliyor ve ona göre bir yaşam seciliyorsa, aynı durum Alevilik inancı içinde geçerlidir.

“Kimse sonradan Alevi olamaz, Aleviliği benimseyemez, Alevi olmak için illa Alevi bir anne-babadan doğmak gerekir” gibi doğru olmayan, saçma sapan cevaplar/söylemler ne yazık ki azınlıkta olmayan söylemlerdir.

Oysa Alevilik bir ikrar inancıdır. Yani bilinçli bir tercihle, belli bir eğitim-öğrenim ile kişi ikrar vererek Aleviliği benimser.

Yani asıl olarak Alevi anne-babadan doğmak kişiyi otomatik olarak Alevi yapmıyor. Alevi anne-babadan doğmak, Aleviliğin yaşandığı ve yaşatıldığı bir atmosferde dünyaya gözlerini açıp büyümek kişinin Aleviliği benimsemesi için elbette ki önemli bir avantajdır. Ancak bu bile kişiyi otomatik olarak Alevi yapmaz. Alevi olmak yinede ikrar vermekle ve bu ikrar neticesinde inancın gereklerini yerine getirmekle mümkün olur. Egemen inanç mensuplarının amansız baskıları, yaptırımları neticesinde pratikte çoğu kez böyle tam anlamıyla uygunlanmasa da inançsal öz böyle işlemektedir. Esas olanda pratik işleyişten ziyade öz olduğuna göre, bu öze göre ele almak en doğrusudur.

Sonradan Alevi olunabildiğine göre, bu nasıl olmaktadır? Nasıl bir ritüel yapılmakta, ne gibi şartlar aranmaktadır?

Kişi belli bir ilgiden sonra, Aleviliği öğrenip bazı temel bilgiler edindikten sonra Alevi inancını benimsemeye karar vermişse, en yakınında bulunan bir Alevi inanç önderine başvurması ve onun yol göstericiliğinde, o çevrede bulunan canlarında rızası ile ikrar vermesi gerekiyor. Bu gün hemen hemen dünyanın bütün önemli ülkelerinde sayıları az da olsa Alevi kurumları, Aleviliğe hizmet eden yol önderleri/inanç önderleri vardır. En yakın yere gidip oraya başvurmak ve Alevilik yoluna intisap etme isteğini dile getirmek gerekiyor. Bu olduktan sonrada gerisi de zamanla kendiliğinde oluşur. Önemli olan ilk adımı atmak ve bu inanca olan ilgiyi hem Hakkın hemde halkın huzurunda ikrar ile tasdik etmektir.

Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!