atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Haydarlarin Sevdasi

Sıra dağlar korkutmasın gözünü

Yürü sevdamıza yürü be haydar

Yüreğime yasla yüzünü

Sensin ekmeğimin tuzu be haydar

 

Kıraç toprakların anasıyım ben

Sevdalı gelinin kınasıyım ben

Nice Haydarların sevdasıyım ben

Sönmez yüreğimin közü be haydar

 

Yaralı yüreğim özlem anası

Bu töreler yıkılası yanası

Hozalı gelinin son kınası

Umut verir bize be haydar

 

Sarp kayalar sevdamıza yol olur

Dağlar çiçek açar sümbül gül olur

Türkü olur bağlamamda tel olur

Öykümüzü eller yaza be haydar

Haydar, (Haydar-ı Kerrar) Hz. Ali'nin isimlerinden birisidir. Anlamı ise “Aslan gibi güçlü, kuvvetli, cesur, yiğit kimse” demektir.

Yolumuz anlamıyla Haydar olmak, Şah-ı Merdan Ali gibi yaşamak, onun yolunda gitmek; bıkmadan, yorulmadan, pes etmeden, aman dilemeden, taviz vermeden, zerre kadar dahi tereddüt göstermeden yolumuzu sahiplenip savunmak ve yolumuzun Hak yolu olduğunun tüm insanlık tarafından bilince çıkarılmasını sağlamaktır.

Hak inancı ve hakikat yolu olan inancımızın varlığını koruması, bu inanca inanan toplumun özgürce yaşaması için tarihten günümüze çokça Haydarlar meydana çıkmış, yol ve erkan için ne gerekmişse yapmışlardır.

Onların Alevilik yoluna olan soylu sevdalarının sonucu bizler çok şükür ki hala Aleviyiz.

Üzerindeki korkunç baskılar sonucu etki alanı ve inananları azalmış da olsa bu gün hala Alevilik inancı yaşıyorsa, sıra dağların korkutmadığı Haydarların sayesinde yaşıyor.

Haydar bu anlamıyla bir semboldür. Yola bağlı olmanın, yolu sürdürmüş olmanın sembolü. Kimse bilmese de, adı-sanı duyulmuş olmasa da, verdiği bedeller, çektiği acılar çok kimsenin umurunda olmasa da Haydarlar inançlarının gereklerini yerine getirmişlerdir. Bu yerine getirilen gereklerdendir ki bu satırlar yazılıyor ve okunuyor.

Haydar olmak; Alevi olmak, Alevi kalmakta ısrardır..

Kıraç toprakların yanık tenli çocuklarına umut olmaktır Haydar olmak.

Sevinçleri yarım kalmış, hayalleri daha kurulmadan çalınmış, kirli postallarla, Ahmed Arif'in dediği “gibi nazlı, seher sabah uykuları bolünmüş” olanlara umut olmak, Şah Merdan'ın yolunda, Hakkın ve haklının safında, yüreklerdeki sönmeyen közlerle güneşli günlere uyanmak ve uyandırmaktır Haydar olmak.

Haydar olmak bir duruş gerektirir. İyilerin yanında iyilerden olma ve kötülüklerin, kötülerin karşısında olma duruşu.

Haine, namerde, halden bilmeze, boynu paradan kabarmış olanlara “dur bre densiz” demektir Haydar olmak.

Nice sarp kayalar, aman bilmez engeller aşılır, yol alınır. Hakka inanmanın ve hakikatin takipçisi olmanın inancı, bilinci, ikrarıyla.

Haydarlar yoluna ve değerlerine sahip çıktıkça, hakikat yolunun yolcusu olmaya karar verdikçe, ikrarına bağlı kaldıkça, Şah-ı Merdan'ın yoldaşı olmanın asaletini yaşadıkça öykülerimizi daha ellerin yazmasına gerek kalmaz.

Bizler o zaman en güzel türküleri söyleriz.

Bağlamanın coşkusuyla deyişlerle, nefeslerle, duazlarla bütünleşiriz.

Bizler öykümüzü kendimiz yazarız.

Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!