atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi Kalmak

Alevi inançlı bir anne-babadan doğmak, Alevi inancının hakim olduğu bir kültürel atmosferde büyümek, Alevi edep ve ahlakıyla kişilik bilincine ulaşmak kişi için bir şanstır. Ancak önemli olan bu şansın, ayrıcalığın farkında olarak tüm ömrünü yaşamak ve gelecek kuşaklara da bu farkındalığı vermektir. Kısacası Alevi doğmak önemli ancak daha önemlisi Alevi kalmaktır.

Neden bu kadar önemlidir Alevi kalmak?

Alevi kalmak ile amaçlanan ve elde edilen nedir?

Nasıl ki ağaçlar köksüz kaldıklarında dal sarkıp, yaprak açıp, meyve vermiyorsa insanlarda köksüz kaldıklarında ağaçlar gibi yaprak açmazlar, meyve vermezler. Yine tıpkı ağaçlar gibi kısa bir sürede kuruyup çürür giderler. Oysa olması gereken ağacın sağlam bir köke sahip olması, bu sağlam kök üzerinden gelişip büyümesi, yapraklanıp çiçek açarak meyve vermesidir. Doğanın gereği budur.

Doğanın hakimi değil, doğanın bir parçası olarak insan içinde geçerlidir ağaç örneği. İnsanda köksüz olamaz. Bu noktada asırların imbiğinden süzülüp süzülüp rafine hale gelerek günümüze  kadar gelmiş olan (ve bizlerin çabasıyla gelecek kuşaklara da ulaşacak olan) inancımız Alevilik bizlerin üzerinde gelişip büyüyeceği en sağlam köktür.

Aleviliğimizi inkar etmek, geçmişimizi ve bizleri bu güne kadar yaşatmış olan her tür inançsal değeri ve bu inançsal değerlere bağlı olarak düşünsel ve kültürel değerleri de, doğruları da yok saymak, inkar etmek demektir. Bunları inkar etmekle, yok saymakla bir noktada bunca değeri sıfırlamakla aslında kendi kökümüzü kurutmuş olmaktayız.

Aleviliğimizi inkar etmek, yok saymak, yeteri kadar anlam ve önemi vermemek demek kendi inançsal, düşünsel, kültürel, duygusal ağacımızın köküne balta ile vurup yer ile yeksan etmek demektir.

Aleviliği içselleştirerek, Alevilik değerlerini özümseyip yaşama geçirerek yani Alevi kalarak çok daha görkemli bir yaşamın, anlamına uygun bir yaşamın sahibi olabiliriz.

Alevilik bizlerin en sağlam dayanağıdır. Öylesine sağlamdır ki asırlardır hiç bir fırtına, rüzgar, kar-kış onu yerinden edemedi. Edemediği gibi bunca darbeler daha da güçlendirdi. Bizler, bu her tür zorluklardan güçlenerek çıkmış olan sağlam dayanağın farkında değiliz ve çoğu zaman bizlerde mevcut olanı başka yerlerde aramaktayız. Oysa çok azıcık bir gayretle, çabayla aslında  aradıklarımızın özümüzde saklı olduğu görebiliriz.

Aleviliğin az çok yaşandığı bir atmosferde büyümek, kişilik bilincine ulaşmak bir ayrıcalıktır. Bu sensin, ayrıcalığın devam etmesi için Alevi kalmaya devam etmeliyiz.

Alevi kalarak, asırlardır binlerce erenin hizmet etmiş olduğu bu dosdoğru yolda yürümek demektir. Bu yolda yürümek bizleri kazaya belaya uğratmadan hedefimize ulaştırır. Çünkü bu yol her tür kirden, engelden, yanlıştan, kötülerden arındırılmış bir yoldur.

Alevi kalarak arınmışlarla olmayı tercih ediyoruz. Oysa bundan vazgeçtiğimizde ise yoldan çıkarak her tür olumsuzluğa karşı savunmasız  hale gelmiş olur ve en ufak darbede yok olup gideriz.

 Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!