atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik Yoluna Tutkuyla Aşık Olmak

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

 

Alevilik yolunu süren ve bu yolun insanlık yaşadığı müddetçe var olmasını isteyenler Aleviliğe tutkuyla bağlı olmalıdır. Daimi bir aşk hali ile, her dem dara durmuşcasına, pirin divanında durmuşcasına, cem erenlerinin o nurlu yüzlerine bakarcasına yaşamalıdır.

Her nefeste cemde solunan hava solunmalıdır.

Cem ki; bütün kirlerin giderildiği, arınmanın ve yeniden doğuşun gerçekleştiği, nurani iklimlerin hakim olduğu, toplumsal huzurun ve bireysel mutluluğun yaşandığı yerdir/zamandır/mekandır.

Alevilik yoluna öyle tutkuyla bağlı olunmalıdır ki, adeta her nefeste bu tutku solunmalı ve yine verilen her nefeste bu yolun o insanı anlam ve mutluluk dolu yaşama götüren görkemi cümle insanlığa, cümle varlığa verilmelidir.

Bırakalım yapılan her davranışı, söylenen her sözü, atlan her adımı; her nefes alış verişte bile bu insanlığın ulaşabileceği soylu ruh hali/bilinç boyutu/anlama gücü diğer canlılara/varlıklara yansıtılmalıdır. Alevi olmak, Alevilik yolunu sürdürmek bunu gerektirir.

Alevi olmak başlı başına soyluluğu ve asaleti tercih etmek demektir.

Alevi olmak insanlık bilincine ulaşmak/ulaşma çabasıdır.

Alevi olmak, Alevilik inancına mensup olup gereklerini yerine getirmek, varoluşa verilebilecek en anlamlı cevaptır.

Alevilik aşkı da soylu bir aşktır. Her tür gerilikten, yan unsurlardan arınmış, berraklaşmış, öz halinde kalmış bir aşktır. Öyle basit, sıradan, ucuz, basma kalıp kavram ve alışageldik duygu ve düşüncelerle yaklaşılmayacak kadar asil bir aşktır. Böylesi bir aşk ancak sınırları zorlayacak bir tutkuyla yaşanabilir.

Alevilik aşkı yaşandığında sadece yaşayanların bilebileceği ve var olan hiç bir hazza, lezzete benzemeyen mutluluklar yaşatan bir aşktır. Bu aşkın anlatılması imkan dahilinde değildir. Çünkü mevcut hiç bir kelime ve kavram bunu anlatamaz.

Yaşandığı ve anlatılmayacağı, her anlatım mutlaka eksikler taşıyacağı için Alevilik aşkını ancak bir bütün halinde yaşayanlar anlayabilir.

Alevilik yolunu sürdürme iddiasında olanlar eğer böyle bir anlayış ile yaklaşırlarsa başarılı olabilirler. Bunun dışında, yani yüreğinin en ücra köşeside dahil bütün hücrelerinde ve ruhunun bütün katmanlarında hissedip yaşamıyorlarsa, hep bir şeyler eksik kalacaktır.

Alevilik yolunu sürdürme ve bu yolun bütün insanlık tarafından bilinmesini isteyenler, bu yolun cümle insanlığa ulaşmasını ancak bu soylu aşkı yaşayarak götürebilirler. Çok söz söylemek veya çokça yapıldığı gibi günü kurtarmalık göstermelik faaliyetlerle yol alınmaz. Tarih boyunca bunca Alevi ereni ve yol süreni bunu yapmışlardı. Alevilik inancına olan aşklarını tutku derecesine yükseltip onu bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. Böyle olduğu içinde onların çok söz söylemesi veya fazladan bir caba göstermesi gerekmiyordu. Onların her sözü, her eylemi ve hatta her nefes alış verişleri bu aşkın yansımalarıydı. Günümüz erenlerininde yapması gereken budur.

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!