atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviliğe Bağlı Kalmak

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 

Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan doğru bildiklerimizi hayata uygulamaya, doğru bildiklerimizin ışığında hayatımıza mana vermeye devam edeceğiz.

Hayat, bağrında taşıdığı bütün çelişkileriyle akıp gitmeye devam ederken bizler, hayatımızı anlamına uygun bir şekilde yaşayacağız. Şimdiye kadar nasıl kararlılıkla, azimle, ısrarla, en küçük bir tereddüt daha göstermeden YOLumuza bağlı kaldıysak bundan sonrada aynı şekilde yolumuza bağlı kalmaya devam edeceğiz.

Yaşamak güzeldir. Tek başına yaşıyor olmak, anlamlı yaşamak değildir. Her nefes alış verişte anlamlı yaşamak, güzel yaşamaktır. İnsanın bütün çabası, hayatı anlamına uygun bir şekilde yaşamaya dönüktür.

Bizler için anlamlı bir hayatın sahibi olmak, Aleviliğe bağlı kalınarak olabilir.

Aleviliğe bağlı olmak; Hz. Ali'ye, Ehlibeyte, Pir Sultan'a, Hacı Bektaş'a 12 İmamlara ve onların şahsında cümle yol sürenlere bağlı kalmaktır.

Aleviliğe bağlı olmak; samimi, içten, çıkarsız, pazarlıksız olmaktır.

Aleviliğe bağlı olmak; gelişmektir, büyümektir. Tarih ve toplum bilincine ulaşmaktır.

Aleviliğe bağlı olmak; insan ve doğası sevgisidir. Kendisi ve doğayla, çevresiyle barışık olarak yaşamaktır.

Aleviliğe bağlı olmak; insan ve doğa sevgisiyle dolup taşmaktır.

Aleviliğe bağlı olmak; asla ama asla acizliğe düşmemektir, pes etmemektir, namerde boyun bükmemektir, zalimin zulmüne ortak ve seyirci olmamaktır.

Aleviliğe bağlı olmak; ciddiyettir, coşkudur, aşkınlıktır, dostluktur, saygıdır.

Aleviliğe bağlı olmak; Pir Sultanca deyişler söyleyerek, ateşte semah dönenlerin yolunda ateşte semah dönmeye devam etmektir.

Bizlerin hayatı böyle anlamlı olur. Böylesi bir hayat ideal hayattır. Yobazlığın din diye dayatılıp kutsandığı, yozluğun modernlik olarak cilalandığı, çıkarın, paranın, maddiyatın esas olduğu, her türlü üçkağıtçılığın marifet sayıldığı, sahtekarlığın yetenek diye sunulduğu bir hayat, hayat değildir. Böylesi ilişkilerle örülü bir hayat, çirkinlik ve pislik deryasında yüzmektir.

Varsın yobazlar, yozlar, üçkağıtçılar, sahtekarlar yaptıkları ve yaşattıkları her türlü geriliği, çirkefi, pisliği güzelmiş diye yansıtsın. Varsın ahlaksızlıklarını marifet olarak sunsunlar. Bizler böylesi kirliliklerden uzak duracağız.

Olmasın. Paramız olmasın, maddiyatımız olmasın. Bizlerin Şah-ı Merdan Ali'si her şeye yeter. Semahlarımız, deyişlerimiz bize yeter.

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!