atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Neden Aleviyiz?

 

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 

Yaşamı, evreni, dünyayı, insanı ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz!

Yaşamı doğru bir şekilde yaşamak  için Aleviyiz!

 

Neden Aleviyiz?

 

Kuran'ı kutsal kitap. Hz. Muhammed'i peygamber, Hz. Ali'yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli'yi Hünkar, Pir Sultan Abdal'ı Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz!

 

Neden Aleviyiz?

 

Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralara maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz!

Neden Aleviyiz?

Elimize, belimize, dilimize sahip olmak için,

Aşımıza, işimize, eşimize sadık olmak için,

Özümüze, gözümüze, sözümüze bağlı kalmak için Aleviyiz!

Neden Aleviyiz?

Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz!

Neden Aleviyiz?

Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için,

Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için,

Serçeşmeden yoksun kalmamak için,

Yoksul olmamak için Aleviyiz!

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!