atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hz. Alinin Suskunluğu

 

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 

Bu günkü sohbetimizde Hz. Ali'nin 25 yıllık suskunluğunu ele alıp kendimizce bazı sorular sorup, bu suskunluğu beraberce anlamaya çalışacağız.

Hz. Ali, miladi 598 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babasının bazı maddi sıkıntılar yaşamasından dolayı Hz. Ali'nin tüm sorumluluğunu Hz. Muhammed üstlenmiştir.

Hz. Muhammed'in eğitim ve terbiyesi ile büyüyen Hz. Ali, Hz. Muhammed'in peygamberliğini açıklamasından sonra ona ilk inanan (eşinden sonra) kişi olarak son nefesine kadar Hz. Peygamberin yanında onunla beraber oldu.

Hz. Ali'nin hayatını zaman dilimlerine ayırıp asıl konumuza gelebiliriz.

Hz. Muhammed 610 yılında peygamberliğini açıklayarak aydınlatma çalışmalarına başlıyor.  Hz. Ali bu sıralarda 11-12 yaşlarındadır. Daha çocuk yaşında Hz. Muhammed'e ve onun tebliğ etmiş olduğu dine ikrar veriyor. Bu ilk dönemlerden Hicrete kadarki süreç oldukça zorlu ve yıpratıcı geçiyor. Yaklaşık 12-13 yıl süren aydınlatma ve yeni dini tanıtma çalışmaları sonucunda Mekke'de ki putperestler Hz. Muhammed'e ve ona bağlı ilk Müslümanlara yoğun baskılar uyguluyorlar. Bunun sonucunda 622 yılında Hz. Muhammed ve onun tebliğ etmiş olduğu dine inananlar Hicret ediyorlar, yani Mekke'den daha güvenli ve sağlam olan Medine şehrine göç ediyorlar.

Hz. Ali bütün bu süreçlerde Hz. Muhammed ile beraber olan, evinde kalan onun en yakınında olan kişidir. Hz. Ali'nin çocukluğu ve gençliği Hz. Muhammed'in eğitim, denetim ve terbiyesinde gerçekleşiyor.

622 de Mekine'ye göçten Hz. Muhammed'in 632 yılında Hakka yürümesine kadar geçen süreçte yine Hz. Muhammed'in en yakınında olan kişidir. Savaşlarda, barışta ve her türlü çalışmada Hz. Peygamberin her zaman en yakınında olan kişidir.

Hz. Muhammed Hakka yürüdüğünde Hz. Ali 34 yaşındadır. 34 yıl boyunca neredeyse her an o yüce peygamberle olan Hz. Ali, Hz. Peygamberin son nefes verişinde yine yanındaydı.

Hz. Muhammed, Hakka yürümeden önce kendisinden sonra Hz. Ali'nin halife olduğunu en açık şekilde Vedda Haccında binlerce kişinin huzurunda dile getirmiş olmasına rağmen, Onun hakka yürümesinden kısa bir zaman sonra, daha defin işlemleri yapılmadan bir oldu bittiye getirilerek Ebubekir halife ilan edildi. İşte bu süreçten itibaren Hz. Ali'nin suskunluğu başlıyor.

34 yıl boyunca savaş meydanlarında yenilmez bir kahraman olan bu yüce şahsiyet Hz. Muhammed'in Hakka yürümesinden sonra 25 yıl boyunca suskun kalmıştır.

Ona, ailesine, dostlarına yapılan bunca haksızlığa karşın savaş meydanlarının yenilmez eri neden suskun kalmıştır?

Hangi sebep, gerekçe onu suskunluğa itmiştir. Dostu Ebuzer'e yapılan akıl almaz haksızlık karşısında dişlerini dudağına batırıp kanatmış, hırsından sıktığı yumruğu saatlerce açılmayan bu yüce şahsiyetin kılıcını kuşanmamasına hangi yüce amaç sebep olmuştur?

Bu 25 yıllık sürede 3 halife gelmiş olmasına ve Süfyan oğullarının iktidara iyiden iyiye yapışmış olmalarına karşın Hz. Ali suskun kalarak neyi anlatmaya çalışmıştır?

Hz. Ali, bu 25 yıllık süreçte ne yapmıştır?

Ondan önceki tüm ömrü alemlere rahmet olan bir peygamberin an be an yanında geçmiş olan Hz. Ali, savaş meydanlarında sancaktarlık yapan, savaş meydanında asla yenilmeyen ve ona meydan okuyan nice yiğitleri yer ile yeksan eden bu mertlerin merdi nasıl suskun kalabilmiştir?

Bu nasıl bir sabır, tahammüldür?

Hz. Ali'nin suskunluğundan bizler nasıl bir sonuç çıkarmalıyız?

Herhalde kimse Hz. Ali'yi korkaklıkla suçlayamaz. O, değil savaştan korkmayı, bütün korkuları alt etmiş yüceler yücesi bir kişiliktir.

Bu suskunluğun sebebini her canin açıklamasını ve diğer canlarla paylaşarak tartışmaya açmalarını öneriyorum.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!