atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Mazlum Hüseyin

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

İmam Hüseyin'i anlamak, tanımak, sevmek, mazlumluğuna gözyaşı dökmek, direncine ve ideallerine olan bağlılığına hayran kalmak, son nefesine değin Hakkı ve hakkaniyeti sarsılmaz bir şekilde savunuşunun takipçisi olmaya çalışmak...

Hak için kendini kurbân eyleyen

Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin

Cümle erenlere fermân eyleyen

Erenler serdârı İmam Hüseyin

İmam Hüseyin mazlumdur. Aynı zamanda tüm mazlumların temsilcisi, savunucusudur. Göbekleri haramla dolmuş olan, beyinleri yalana ve üçkağıtçılığa programlanmış olan, nefesleri kin ve kibir ile heba olanların karşısında olandır İmam Hüseyin

İmam Hüseyin, mazlumluğunu yaşamıyla ortaya koymuş, kendi şahsında bütün mazlumların nasıl bir tavır almaları gerektiğini her çağın mazlumlarına göstermiştir.

Hırsı, kıskançlığı, iktidarı, kibiri, harami, haksızlığı, bencilliği... esas alanlar İmam Hüseyin'i sevmez, ona gözyaşı dökmez onu zerre kadar dahi anlamaya çalışmazlar. Zaten bunu yapsalar mideleri helal kazançla kazanılmış rızklarla doyurulur, nefeslerini güzel sözler söyleyerek verirler, duygularında ve düşüncelerinde insanın yaşamına anlam katacak olan değerler barındırırlar.

Bâtının sultânı müminler şâhı

Gaib aleminin şems ile mâhı

Şah Hüseyn'im deyü ederler âhı

Mâtem ile zârı İmam Hüseyin

Zamanın değişmiş olması, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin akıl almaz derecede ilerlemiş olmaları aslında insan soyunun özündeki bazı yanlışları ortadan kaldırmıyor.

O gün Kerbela'da İmam Hüseyin'in karşısına çıkıp onu ve ailesini yok edenlerin düşünce ve idrak yapıları ne ise, günümüzde de çokça kişi aynı durumdadır. O gün İmam Hüseyin'in şahadetini öğrenip saçlarını başlarını yolanların duygu ve zihin yapıları ne ise, günümüzde de İmam Hüseyin'i ağıtlarla, mersiyelerle Muharrem ayında ananların durumu aynıdır.

Pir Sultan'ım eydür tutar demânın

Dostunun dostuyuz biz hânedânın

Du çesmi değil mi Şah-ı Merdânın

Erenler hünkârı İmam Hüseyin

İmam Hüseyin'e gözyaşı dökmek, onun için ağıtlar ver mersiyeler okumak cümle mazlumların, haksızlığa uğramışların, zalimlerin rüzgarlarından dalları kırılmış olan cümle varlıklara gözyaşı dökmektir.

İmam Hüseyin, Hakkın ve hakkaniyetin temsilcisidir. Ona ağlamak bütün mazlum ve mahzunlara ağlamaktır. İmam Hüseyin'e ağlamak, zalim ve kötü olan lanetlemek, haklı ve mazlumu yüceltmektir. Ne mutlu mazlumların safında yer alıp zalimi lanetleyenlere.

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!