atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Bilinmek ve İşitilmek

Duanın ibadetin özü olduğu gerçeği herkesin malumudur. Bu gerçek bundan önceki asırlarda varlığını koruduğu gibi gelecek çağlarda da varlığını koruyacaktır.

Günümüz insanı bir çok biçimsel ibadeti yapmamakla beraber dua etmeye devam ediyor. Bu manada dinlerin toplu ibadetlerine iştirak azalırken, bireysel olarak yapılan dualarda bir azalma görülmüyor. Aksine fertler modern yaşamın sıkıntılarına ve getirdiği sorunlara karşı duaya ihtiyaç duyuyorlar.

Bu tespitlerden yola çıkarak şu soruları soralım ve birlikte cevap bulmaya çalışalım:

Dua nedir?

İnsanlar neden dua ediyor?

Dua gerçekten kabul olunmakta mıdır?

Dua eden kişi bunun karşılığını elle tutulur bir şekilde almakta mıdır?

Dua nedir?

En basit tanımıyla dua, yaratan Allah ile insan arasında oluşan bir iletişimdir. İbadetinde özü olan dua yaratana insanın isteklerini, tövbesini, dileklerini iletmesidir. Bu görünen, zahiri yandır. Aynı zamanda dua kendi iç benliğine yöneliş ve yaratana yakarmasıyla bu benlikte oluşmuş olan olumsuzlukların giderilmesidir de.

İnsanlar neden dua ediyor?

İnsanlar birden fazla sebepten dolayı dua ediyorlar. Ancak her durumda dua aslında bir talep ve yöneliş içeriyor. Dua eden kişi bilinmek ve işitilmek isteniyor. Kendi faniliğinin bilincinde olarak yaratıcı iradeye başvuruyor.

Dua gerçekten kabul olunmakta mıdır?

Dua eden insan onun kabul olacağına inandığı için dua ediyor. Kabul olunmayacağına inandığı zaman zaten dua etmeyi bırakır. Duayı mümkün kılan kabul olunacağına olan inançtır.

Bazı şartlar yerine getirildiğinde duanın kabul olmaması düşünülemez. Dinlerin temelinde bu inanç vardır. Bütün önemli dinler gerekli şartlarda dua edildiğinde bunun mutlaka gerçekleşeceğini vaaz ederler. Bu şartların başında tam bir teslimiyet, yaratıcı iradeye bağlılık, samimiyet ve daha benzer davranış ve düşünüş şekilleri geliyor.

Dua eden kişi bunun karşılığını elle tutulur bir şekilde almakta mıdır?

Dua yaratıcı ile bir iletişimdir. Yaratıcıyla iletişime geçen kişi belli bir zamandan sonra içsel bir değişime uğrar. Bu içsel değişim süreç içerisinde dışa vurarak düşünce, duygu ve davranışlara yansır.

Sorulara kısaca böyle cevaplar verdikten sonra sohbetimizi biraz daha detaylandıralım.

İstemek, talepte bulunmak ve böylece işitilmek, bilinmek.

Geçmiş çağlarda olduğu gibi modern zaman insanlarının, post modern zaman insanlarınında sorunlarında, sıkıntılarında, çıkmazlarında, güvensizliklerinde, arayışlarında ve daha başka şeylerinde duaya ihtiyaç duyuluyor. Bunlara ek olarak bir başka boyut da varoluş ile ilgili sorularda veya arayışlarda duanın katkılarıdır.

Dua önemli ve etkilidir. İnsanın duygularında, algılarında, hislerinde, düşüncelerinde etki ve değişim yapabiliyor. Bu değişim hayatın her alanında yansımasını bulmaktadır. İnsanın yalnız olmadığı, her şart ve koşul altında yüce bir Yaratıcı olduğu ve insanın bu yaratıcıyla her daim birlikte olduğu hissi, düşüncesi herkesi olmasa bile çokça insanı motive ediyor. Bu motivasyonun insan kişiliği üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu motivasyon ile kişi daha bir canlı, daha bir istekli, öz güven sahibi olabiliyor.

Bizleri ve şu sonsuz, sınırsız alemi yaratan bir Yaradan var. O Yaradan her dem bizimledir. Bizlere şah damarımızdan daha yakındır. Bizi biliyor ve işitiyor. Her şeye gücü yeten odur. Esirgeyen ve bağışlayandır. Rahman ve rahim olandır. Merhameti sınırsız olandır. Ona inanıyor, güveniyor ve bütün benliğimizle teslim oluyoruz.

Evet, sohbetimizi bir dua ile bitirelim.

Bismişah Allah Allah

Vakitler hayır ola

Hayırlar feth ola

Cümle kötülükler def ola

İnanan gönüller şad u abat ola

Yerlerin, göklerin ve cümle alemlerin Yaratıcısı

Sana inanıyor, sana sığınıyor, yalnızca senden medet umuyoruz.

Yolumuzu yolsuza, işimizi arsıza düşürme

Sonsuz denizinde temiz bir damla olmaktır arzumuz

Bizi dergahından mahrum eyleme

Bizi, ailemizi, dostlarımızı ve cümle insanları doğruluktan ayırma

Dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı hasıl eyle

Sana inandık, Sana sığındık, yalnızca Senden medet umanlarız

Rahmetini ve bereketini bizden esirgeme

Gerçeğe Hü

 Remzi KAPTAN

Remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!