atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Ali Demek Yücelik Demektir

 

Remzi KAPTAN

Remzi.kaptan@yahoo.com

aynayı tuttum yüzüme

ali göründü gözüme

nazar kıldım ben özüme

ali göründü gözüme

 

ali candır ali canan

ali dindir ali iman

ali rahim ali rahman

ali göründü gözüme

Ali'ye olan bağlığını, sevgisini; Ali'nin yaşamına yansımasını Mehmet Ali Hilmi Baba böyle dile getiriyor.

Ali adı bizler için; gerçeğin, hakikatin, yüceliğin, erdemlerin, mertliğin, doğruluğun, dürüstlüğün, aşkınlığın, samimiyetin, arınmışlığın, mutlaklığın... ve daha yığınla varlığa anlam katan, var oluşa cevap vermesi gereken işaret ve manaların adıdır. Hz. Ali, herhangi sıradan bir tarihsel şahsiyet, yiğit bir komutan, siyaset adamı, filozof değildir. Ali demek, “Hakkın nurunun insan sıfatında yer yüzüne yansımasıdır”.

Ali demek yücelik demektir.

Kim ki yüceliği hedefliyor ve istiyorsa yolu mutlak olarak Ali'ye uğrar.

Hamuru balçıktan olan insan, her zaman yolunu şaşırmaya meyillidir. Yolunu şaşırıp yolsuz kaldığında, hedefe götürmeyecek yollara saptığında, uçurum kenarlarına, bataklığa götüren yollara saptığında Ali'nin ışığı görmek isteyen gözler için yanıyordur.

O ışık insanı dipsiz kuyulardan ferahlığa çıkartır, o ışık insanı keskin uçurum kenarlarından geniş güvenli yollara çıkartır, o ışık insanı bataklıktan çıkartıp her tür kirden arındırır.

Çünkü O ışık Hakkın nurunun yansımasından başka bir şey değildir.

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!