atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Aleviler Neden Yezide Lanet Okuyorlar

Yezit, tarihte yaşamış bir kişilikten çok bizler için bütün kötülüklerin sembolüdür. “Yezide lanet olsun” demek,  lanet okumak bütün kötülere ve kötülüklere (kendi içimizdeki, benliğimizdeki kötülükte dahil) lanet okumaktır.

Evet, Yezit sıradan zalim bir yönetici olmanın çok çok ötesinde anlamlara sahiptir.

Yezit adeta bizler için –ve aslında tüm insanlık için- şeytanın cismanileşmiş, insan bedenine bürünmüş halidir.

Yezit, inançsal ve toplumsal kötülüğün baş mimarıdır.

Sadece dünyevi ve bir takım maddi haksızlıkların, zalimliklerin değil, aynı zamanda inançsal manada da yanlışlıkların, kötülüklerinde sebebi ve baş sorumlusudur.

Görüldüğü gibi Yezide lanet ediyor olmamızın birden fazla ve önemlice nedeni var.

Tarihten günümüze kadar sayısız zalim, gaddar yönetici bin bir hileyle iktidar olup kendi dar zümreleri dışındaki herkesi ezip baskı altına almışlardır. Yezit de bu yöneticilerden olmakla beraber tüm bu diktatörleri geride bırakan özelliklere sahip birisidir.

Yezit, zalimlik ve gaddarlıkta sınır tanımamak ile beraber Ehlibeytin nazlı çiçeği Hz. Hüseyin'i katletmiş ve böylece Hak mesajının doğru yansıtılmasına engel olmak istemiştir. Ve yine Yezit Hak inancının yerine kendi şeytani inancını ikame etmek istemiş ve bunda epeyce başarılıda olmuştur.

Günümüz dünyasına baktığımızda bu gerçeği daha iyi fark edebiliyoruz. Yezidin getirmiş olduğu şeytani inanç Hak inancı diye varlığını sürdürüyor ve bu haliyle de sadece Ehlibeyt bendelerinin değil, tüm insanlığın başına bela olmaya devam ediyor.

Adeta şu an yer yüzündeki tüm olumsuzlukların ana nedeni konumundadır bu Yezidin Hak inancı yerine koymuş olduğu şeytani ve  hatta bir çok boyutuyla şeytanı dahi geride bırakan sistemi.

Yezide lanet etmeye, lanet okumaya devam edeceğiz.

Biliyoruz ki Yezide lanet okumak, Yezit şahsında sembolleşen cümle kötülüklere, haksızlıklara, kalleşiliklere lanet okumaktır.

Kötülüklere lanet okumak, doğru olanı yapmaya çalışmak, doğru olandan yana olmak demektir.

Yine Yezide lanet okumak inançsal anlamda Yezidin getirmiş olduğu ve kabul ettirmiş olduğu Hak inancı diye yutturulan şeytani inanca karşı gelmek ve bu inanç adına dayatılan yanlışlıklara da dur demektir.

O halde bir kez daha; lanet olsun Yezide, Yezit anlayışında ve inancında olup insana ve insanlığa kötülük yapanlara.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!