atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Kadının Erkeği Taklit Etmesi

Hiç lafı dolandırmadan en başta belirteyim: kendimde dahil olmak üzere bir çok yönüyle erkeğin zihniyetini ve bu zihniyetin hayata yansımasını yani üslup ve davranışlarını doğru bulmuyoruz. Bu doğru bulmadığımız üslup ve davranışları taklit etmek kadının kendisine ve o onurlu kadın yaratıcılığına hakarettir.

Cümle varlık Haktan olduğu için elbette özeldir, değerlidir, saygındır ve kutsaldır. Tüm varlıklar içinde insan var olanların içerisinde en değerli varlıktır. Eşref-i mahluktur. Yaratılmışların en özelidir, en yücesidir.

İnsan, kadın ve erkeği ile özel bir varlık olmakla beraber eğer eşitler içerisinde bir eşit olacaksa bu kesinlikle kadındır.

Neden böyledir?

Neden kadın erkek ile eşit olmakla beraber daha eşittir?

Çünkü kadın yaratıcıdır.

Kadının yaratıcılığı onu dahada onurlu ve anlamlı kılıyor.

Böylesi bir konumda olan kadının beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz, düzeltilmesi için çaba ve emek verdiğimiz erkeği taklit etmesi kadının yüceliğine hakaret değil midir?

Kadının bu doğru olmayan, bin tane yanlışlık içeren erkeği taklit etmesi, bu berbat erkeğin kötü bir kopyası olmak istemesi kadınlığa yapılan büyük bir hakarettir.

Kadın,  sadece kadının değil aynı zamanda erkeğinde gerçek manada eşitliği ve özgürlüğü önünde engel olan erkek zihniyetini taklit etmek yerine onu aşarak, kendi kadınlık bilicine ulaşarak ve bu bilinçten hareketle gelişerek özgür olabilir.

Kadınlığın o yaratıcılığını esas alarak kendi şahsında tün insanlığa eşitlik ve hakkaniyet sağlayabilir.

İnsan olmak başlı başına önemli bir olaydır (fenomendir). Adeta dünya gelmek, yani canın (ruhun) bedenleşmesi, yokluk aleminden (batından) görünür aleme (zahire) gelmiş olmak bizler için bir mucizedir. Bunun bilincinde bir insan, kemalet yolunda yürüyen bir insan, Hak inancı ve hakikat anlayışına sahip bir insan olmak, yani insan-ı kamil olmak en esaslı olanıdır. Bu noktada kadının yaratıcılıktan kaynaklı olan misyonu daha ağır ve önemlidir. Çünkü erkeği şekillendiren kadındır. Kadın ne kadar kemalet yolunda derinleşirse, ne kadar surette değil, özde insan olmada ısrar ederse o denli insanlıkta olumlu anlamda değişir, gelişir.

Kısacası; kadının erkeği taklit etmesine ihtiyacı yoktur. Kadın kendisi olursa, kendi özü ile buluşursa, kendi kadınlık bilincine ulaşırsa ancak özgür olabilir. Kadın bilinci ile ancak anlamlı ve verimli bir hayatın sahibi olabilir.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!