atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik İnancının Varlık Nedeni  

Şu koskoca evrende toz zerreciği büyüklüğünde (küçüklüğünde) bir yerde yaşıyoruz.

Sayısız yıldızların, galaksilerin var olduğu bu uçsuz bucaksız evrene, üstünde yaşadığımız dünyaya, dünyanın ait olduğu güneş sistemine, yaşama, bedensel yaşamın son bulmasından sonraki sürece; kısacası her şeye bir anlam ve mana vermenin adıdır Alevilik.

Dinler, öğretiler, inançlar öz itibarıyla insanın anlam ve mutluluk dolu bir yaşam sürmesi için vardırlar.

İnsanın şu koca evrendeki yalnızlığını giderme, yaşadığı zorluk ve sıkıntıları hafifletme aracı olması gereken inançlar, aksine var olan sıkıntı ve sorunları daha da büyütmenin aracı olmuşlarsa; kavgaların, savaşların, yayılmacılığın, iktidarın aracı olmuşlarsa bu tür inançların ona inananlarla beraber sorgulanması gerekmektedir.

Evet, insan hayatına anlam ve mana katması gereken, insanı huzur dolu bir yaşama ve ötesine taşıması gereken inanç huzursuzluğun nedeni olmuşsa durup defalarca düşünmek gerekir.

Çok şükür ki ne tarihte nede günümüzde Alevilik inancı diğer bir çok din, öğreti ve inanç gibi savaşın, iktidarın, yayılmacılığın, sömürünün aracı olmamıştır. Tarihin kısa bir kesiti dışında Alevilik inancı hiç bir zaman resmi iktidar ve devlet inancı olmamıştır.

Bu gerçeklikten dolayı Alevilik inancının varlık nedeni olan yaşama, insana, dünyaya ve ötesine anlam verme, anlamlı bir yaşamı insanlara ulaştırma misyonu devam ediyor.

Kısacası Alevilik Hak inancı ve hakikat yolu olma iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

İnançlar eğer çıkar aracı, iktidar aracı, ayrımcılık ve ötekileştirme nedeni olurlarsa misyonlarının sorgulanması gerekiyor.

Günümüz de hangi inançlar sömürü, iktidar aracıdır? Hangi inanç ve inançlar insanlar arasında ayrımcı ve ötekileştiricidir?

Böyle olan inançların ilahi mesajla, Hak inancı ile bir ilgileri olabilir mi?

Dini ve inancı farklıdır diye insanı öldüren, dışlayan, asimle etmeye çalışan, baskı uygulayan bir inanç insanlara hakikati götüren bir inanç mıdır?

Alevilik; insanın kendisi ile, çevresi ile, doğayla yani cümle varlık ile barış içerisinde, huzur dolu bir şekilde, hak ve hukuka riayet ederek yaşamasını, şu sonsuz evrene ve sonsuz evreni çevreleyen her şeye sevgi ve samimiyetle yaklaşılmasını öğütleyen bir inançtır.

Yaşamın sevgiden oluştuğunu, sevgiden dolayı Yüce Yaradanın tüm kainatı, içindekilerini ve insanı yarattığını temel alan bir inançtır.

Böylesi bir inanç olduğu için tarih boyunca ve günümüzde inancı iktidar ve yayılma aracı olarak kullananların vahşetini yaşamıştır Aleviliğe inanan ve Alevilik inancı doğrultusunda yaşamını yaşayanlar.

İnançlar, dinler ve öğretiler adına oluşmuş olan tüm olumsuzluklara karşın Alevilik inancının esası yer yüzünde barışın hakim olması, din ve dil ayrımının olmaması, renk ve cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması, insanların kardeşlik ve dayanışma hukukuyla bir arada ortakça ve kardeşçe yaşamalardır.

Kısaca ve özet olarak Alevilik inancının varlık nedenini böyle açıklayabiliriz.

Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!