atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Cemde Özünü Dara Çekmek

Bizim inancımız olan Alevilikte kişinin kendi özünde sorulacağı hatırlatması erenlerimizce hep vurgulanır.

Cem meydanı bu vurgulamanın inananlarca açığa çıktığı meydandır.

Bir çok vesileyle belirttiğimiz gibi cem ibadeti başka ibadetlerle kıyaslanmayacak bir ibadettir. Cem meydanı da bu anlamıyla başka mabetlere benzemez.

Cem meydanı, Hakka ibadetin yanı sıra topluma karşıda sorumluluğun hatırlatıldığı ve hatta kişinin kendisine karşıda duygu-düşünce-davranış boyutuyla en doğrusunun oluşmasının önerildiği ve denetlendiği meydandır.

Cemde dara durmayı da bu çerçevede ele almak gerekiyor.

Dara durmak/ dara çekmek; cem meydanında bulunan bir canın topluma, doğaya karşı yaptığı yanlışlardan dolayı rızalığın oluşmaması sonucu gerçekleşir. Yine bu kişinin kendi bedenine ve canına karşı yaptığı yanlışlardan da dara çekilmesi ve nedenleri ve çözüm yollarının aranması, oluşturulması için yapılır.

Bütün bunlarla beraber dara durmak esas olarak kişinin başı açık, yalın ayak meydana gelip kendi özünü dara çekmesidir. Yani görünürde razılığın olduğu durumlarda bile, herkes bu kişiden razı olsa dahi kişinin kendi kendisinden  razı olmaması ve kendi özünü dara çekip kendisinden bile sakladıklarını cem erenleriyle paylaşması, özeleştiri de bulunması, yanlışlarını ve hatalarını telafi etmesi ve cem erenlerinin himmet ve inayetlerini talep etmesidir.

Kendi özünü dara çekerek, bütün varlığını ortaya koyarak cem meydanında arlanmak, aklaşmak... Ham ervahlar, yolu biçimsel kabul edenler, ikrarına sadık olmayanlar aynı zamanda bir er meydanı olan cem meydanında özünü dara çekmezler. Özünü dara çekmek er kişinin halidir. İkrar verip ikrarının gereklerini yerine getirip getirmediğini en başta kendisi olmak üzere cem meydanındaki erenlerce tasdik edilmesidir dara durmak.

Saklayacak, gizleyecek, üstünü örtecek hiç bir yanlışının olmaması demektir. Olsa dahi samimice ve içtenlikte bu er meydanında aklanmak isteğidir. Yanlışını, hatasını, eksiğini herkesten önce kişinin kendi kendisine ortaya koyması, samimice ve içtenlikle eleştirisini yapması ve daha iyisini, tamamını, doğrusunu yapacağına dair en başta kendisine ve topluma söz vermesidir.

Beri gelip, dile gelip dara durarak hatasını ve yanlışını söyleyerek varsa kırdığı, incittiği, üzdüğü kimse ondan özür dileyerek, hatasını telafi ederek ve bir daha aynı yanlışları yapmayarak dosdoğru yolda yürüyen, özü her dem darda olan canlar gerçek erenler olma yolunda adım adım yürüyor demektir.

Her nefes alış verişte,  her yaptığı  işte ve söylediği her sözde dardaymışcasına davrananlar bu yolun er yolcularıdır. Bu yolun er yolcularına aşk-ı niyazlar.

Remzi Kaptan     remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!