atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilerde On İki İmamların Anlam ve Önemi

On İki İmamlar biz Aleviler için önemli, saygın, anlamlı, değerli ve kutsaldır.

Biz Alevilerin On İki İmam anlayışı, algılaması Sünni ve Şii bakış açılarından farklıdır. Dolayısıyla hiç kimse başkalarının On İki İmam anlayışından, inancından yola çıkarak bizlerin algılaması ve inancını değerlendirmesin, kıyaslamasın.

Bizler için Ehlibeyt ve On İki İmamlar bir bütündür.

On İki İmamlar biz Aleviler için inanç ve itikat anlamında velayet makamının temsilcileri, her tür kirden arınmış olarak masumluğu kanıtlanmış olanlardır.

Cemlerimizde okuduğumuz duazlarımızda On İki İmamlara sevgi, bağlılık yer alır. On İki İmamların vecizelerine yer verilir, onlara yönelik bilincin, duyarlılığın daim olması sağlanır.

Bütün duazlar da Ehlibeyt ile beraber On İki İmamların isimleri zikredilir ve onların özellikleri, inanca dair, topluma dair, yaşama dair sözleri ve düşünceleri  dile getirilir.

On İki İmamlara (ve Ehlibeyte) klasik Sünni bakış açısı ilk etapta olumlu olurken, hemen ardından Muaviye ve diğer Ehlibeyt, On İki İmamlar karşıtı kişilere övgüler beraberinde gelir. Bu da elbette kabul edilemez bir durumdur. Yine Şii bakış açısı ve inancı anlamlı ve değerlidir. Ancak Şiilerde Alevileri Ehlibeyti ve On İki İmamları tam olarak anlamadıkları, yaşamadıkları (!) iddiasındalar. Bu da elbette kabul edilemez bir durumdur.

Biz Alevilerin inancı ve algısı başkalarına benzemiyor diye ve tıpa tip onların inanç anlayışıyla aynı değil diye, bizlerin On İki İmamı anlamadığımız ve hatta dışladığımız sonucu çıkarılmasın. Bizlerin, bize has bir Ehlibeyt ve On İki İmamlar anlayışı var. Bu inanç ve anlayışı tekrar özetlemek gerekirse şunları söyleyebiliriz:

Ehlibeyt bizler için Hakkın nurunun bu aleme yansımasıdır.

On İki İmamları sevmek, onlara bağlı olmak, onların çizmiş oldukları yoldan gitmek bizler için inanç esasıdır.

Pir Sultan Abdal'ın (bu eser Kul Himmet'e de mal edilmektedir) aşağıdaki şu dizeleri bu gerçekliği ortaya koyuyor:

Seher vakti Şah kervanı gidiyor

Onun katarından ayırma bizi

Kanberi önünde katar ediyor

Onun katarından ayırma bizi

 

Muhammet Ali'dir cihan evveli

Bir Arap geliyor eli develi

Rum'u irşat etti Bektaş-ı Veli

Onun katarından ayırma bizi

 

Gül kokusu Muhammet'in teridir

Ah ettikçe karlı dağlar eritir

Hatice, Fatma Hakk'ın yaridir

Onun katarından ayırma bizi

 

Cebrail hem kanadını açınca

Rahmet suyun yer yüzüne saçınca

Hasani Hüseyin curasından içince

Onun katarından ayırma bizi

 

İmam Zeynel bekler zindan içini

Umarım bağışlar mücrim suçunu

Bakır, Cafer yükletince göçünü

Onun katarından ayırma bizi

 

Kazım Musa, Rıza Hakk'ın nurudur

Taki, Naki, Askeri, Mehdi sırrıdır

Selman'ın yerinde deste gülüdür

Onun katarından ayırma bizi

 

Pir Sultan Abdalım Mehdi nic'oldu

On İki İmamların tahtı nic'oldu

Pirin eşiğine giden hacı oldu

Onun katarından ayırma bizi

 

 Remzi Kaptan remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!