atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Minnet Eylemem

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem

Arabi Farisi bilmem dile minnet eylemem

Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi

İblisin talim ettiği yola minnet eylemem

 

Bir acayip derde düştüm herkes gider kârına

Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına

Rızkımı veren Hudadır kula minnet eylemem

 

Oy Nesimi can Nesimi ol gani mihman iken

Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken

Cümlenin rızkını veren ol gani Settar iken

Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

Alnı açık, başı dik yürüyenlerdeniz. Kimseye minnet eylemedik, boyun eğmedik, aman dilenmedik.

Aç kaldık, darda kaldık, zulüm gördük, acılar çektik ama alçalmadık, değerlerimizden ve doğrularımızdan taviz vermedik. Bedelli neyse ödedik ve yolumuza öyle devam ettik.

Hiç bir zaman ukalaların, çok bilmişlerin yani Arapça ve Farsça ezberi bilip bize bilgiçlik taslayanların egemenliklerine girmedik. İnandık ki yüce yaratıcı Arapça ve Farsça dışında lisanlarda biliyor.

Öyle yaptık yakarışımızı, ibadetimizi, niyazımızı.

Biz böyleyiz işte. Darda kalırız, zorda kalırız ama yer yüzünün halifeleri olan Yezitlere, sömürücülere, Hakkı ve halkı kandırmaya, kendi çıkarları ve saltanatları için kullanmaya çalışanlara boyun eğmeyiz.

İnanırız yüce Yaratıcıya, Ahmed-i Muhtara, Ali'yel Murtaza'ya ve daha yolu süren nice aydınlık simalara.

Ama karanlıklara taviz vermeyiz. Azrail olsalar dahi bir sonuç alamazlar.

Derimizi yüzmeleri ne fayda. Biz yüzülen derisini sırtına alıp diyar diyar Hak ve hakikati anlatanlardanız.

Yenilgilerimiz olabilir. Kısa vadede çokça kayıplarımız olabilir. Yolundan ve doğrularından şek ve şüphe duyanlar saflarımızı terk edebilirler. İnsanoğlu bu, bazılarına dünya mali tatlı gelir ve onlar dünya malına tamah edip yolumuzdan cüda düşebilirler. Her şey mümkün ve olabilir.

Ama işte biz yine buradayız. Olmamız gereken yerde.

Yine Hakkın ve hakikatin gerçeğini dile getiriyor, Azrail'i kendimize yoldaş ediyor, açlığa selam durup zenginliğe tekme vuruyoruz. Biz buyuz işte.

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!