atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hızır İlyas Bizim Yoldaşımızdır

Kim ne bilir bizi nice soydanız

Ne zerrece oddan ne hod sudanız

Bizim meftûnumuz mârifet söyler

Biz Horasan mülkündeki boydanız

 

Yedi deniz bizim keşkülümüzde

Hacı’m ummân ise biz de göldeniz

Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır

Ne zerrece günden ne hod aydanız

 

Yedi Tamu bize nevbahâr oldu

Sekiz Uçmak içindeki köydeniz

Bizim zahmımıza merhem bulunmaz

Biz kader okunda gizli yaydanız

 

Tûr’da Mûsâ durup münâcât eyler

Neslimizi sorar isen Hoy’danız

Abdal Musa oldum geldim cihâna

Ârif anlar bizi nice soydanız

Bakmayın şimdiki halimize.

Yenildik ve yenilgilerimiz sonucu değerlerimizi, doğrularımızı, sırrımızı, hakikati, soyumuzu unutur hale geldik. Yenilgilerden ve geçici başarısızlıklardan dolayı küçümser olduk nice varlığımıza anlam katan sır içindeki sırı, yol içindeki yolu.

Abdal Musa Sultan gibi erenlerin işaret ettiği gibi bizlerin yoldaşı Hızır İlyas'tır. Yoldaşı Hızır İlyas olana darlık, zorluk, sıkıntı, başarısızlık, yokluk olur mu? Elbette ki olmaz.

Ancak Hızır İlyas'ın bize yoldaşlık etmesi için bizlerin ham ervahlıktan çıkıp insani kamil olması gerekiyor.

Bu halimizle, yani değerlerimizi, doğrularımızı, inancımızı, geleneklerimizi, aslımızı inkar etmekle, bunları küçük görüp başkalarının geçici başarılarına kanıp, onların maddi güçlerine imrenip onları taklit ettiğimizde değil Hızır İlyas, sıradan varlıklar bile bize yoldaşlık etmezler. Etmedikleri gibi selamlarını bile esirgerler.

Kendimizi bileceğiz. Bilmiyorsak dahi bilmeye çalışacağız.

Bizler öyle kolay ve basit bir şekilde bu günlere gelmedik. Hele tesadüfler veya şans eseri hiç gelmedik. Hala varlığımızı koruyorsak -ve gelecekte de varlığımızı koruyacağımıza göre- demek ki bizlerin temeli sağlam, mayası halistir.

Eğer temel sağlam olmasaydı, mayamız hakiki olmasaydı, yani erenlerin deyimiyle “Güruh-ü Nacilerden” olmasaydık çoktan yer yüzünden silinip giderdik. Çünkü yer yüzünde silinip gitmemiz için ta Adem atadan bu yana ve buradan da gelecek çağlara dek bize karşı amansız bir karşıtlık ve düşmanlık var.

Karşıtlık ve düşmanlık var, çünkü bizler Hakkın ve hakikatin susturulmaz sesi, engellenemez yansıması, boyun eğdirilmez gerçeğiyiz.

Yenilgilerimiz ve başarısızlıklarımız sonucu nicelik olarak, sayısal olarak varlığımız olması gerekenin altındadır. Ama nitelik olarak bizler gökteki yıldızlar gibi ışık olmaya devam ediyoruz.

Hepimiz mi böyleyiz? Elbette ki hayır. İşte zaten bizlerin burada eleştirdikleri de bu gerçeklikten bihaber olanlardır.

Köken olarak bizlerle aynı atmosferde, bu değerlerin ve doğruların yaşandığı, yaşatılmaya çalışıldığı bir çevrede dünyaya gelmiş olmalarına rağmen amansız karşıtlığın ve daha başka faktörlerinde etkisiyle yeteri kadar gerçekliği kavramayıp inkara kalkışanlaradır sözlerimiz.

Bizlerden ziyade erenlerimizin sözleridir bunlar. Bizler sadece anlaşılır şekilde anlatmaya çalışan aktarıcılarız. Zaten Abdal Musa Sultan gibi erenlerimizin sözlerinin üzerine söz söylemek bizlerin boyunu aşan şeylerdir.

Abdal Musa Sultan'ında dile getirmiş ve yaşamıyla ortaya koyduğu gibi kim olursa olsun, ister bey, ister paşa, isterse çağın en varlıklısı olsun, bizlerde tıpkı Abdal Musa Sultanlar gibi çağın fakiri ve garibanı olalım. Bizler eğer gerçeğimizin farkına varırsak ve değerlerimizi anlayıp özümsersek tıpkı Kaygusuz Abdal'da olduğu gibi nice bey oğlu beylere yol gösteririz.

O beylerin makamlarının, paralarının, etkilerinin dervişlerin yokluklarını (aynı zamanda ölçülemez zenginliklerini, varlıklarını) temsil eden keşküllerindeki aş kadar değeri yoktur.

Bu duygu, ruh, bilinç, inanç, idrak ile Abdal Musa Sultan'ın sözlerine bir kez daha kulak verip sadece beynimiz ile değil, aynı zamanda kalbimizle de dinlemeye ve anlamaya çalışalım.

 

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!