atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Süpürgeci Hizmeti

Süpürgeci (süpürgeci hizmetinin bir diğer adı da faraştır) hizmeti, sadece cemde cem meydanını süpürmek, temizlemek, pir u pak hale getirmek değildir. Böyle yapmak zahiri anlamdadır.

Süpürgecinin cem meydanında süpürge ile (veya elini süpürge gibi yaparak) silip süpürdüğü aslında gönlümüzdeki kirdir. Ruhumuzdaki kibirdir, benliktir.

Cemimizde ki süpürgecilik hizmeti çevre temizliğine önemi işaret ettiği gibi insana ve doğaya düşman, kirli ne varsa onlarında temizlenmesi, silinip süpürülmesidir.

Arınmışlar topluluğu olan Güruh-u Naciyelerden olma isteğinin süpürülmeyle görünür hale getirilmesidir süpürgecilik hizmeti.

Yezitlerin, Mervanların ve onların şahsında cümle kötülüklerin yer yüzünden silinmesi, bir daha yer yüzünde yaşam olanağı olmaması ve zamanın sahibi Mehdinin zuhur etmesinin sembolüdür süpürgecilik hizmeti.

Süpürgeci (Faraş/Ferraş) hizmeti gülbankı

Süpürgeci, süpürgesini eline alıp, üç kez  “ Hü erenler! Hak- Muhammed-Ali’nin hizmeti geliyor…” der, her seferinde bir adım atarak meydanın ortasına kadar gelir , süpürgeyi sağına indirip yere niyaz eder süpürgeyi alıp ayağa kalkar, ayakları mühürlü öne eğilir; “Allah, Muhammed, Ya Ali…” diye meydana üç kez süpürge çalıp, süpürge sol koltuğunda dara durur ve şu tercümanı okur:

Destur Pirim!

Güruh-i Nâci’yim, Kırklar Meydanı’nda süpürgeciyim

Pir divanında durucuyum

Hüseyin-i Kerbela için gözlerim kan yaştır

Lanet olsun Yezid’in bağrı kara taştır

Erenler meydanında Aliyyel-Mürteza baştır

Pîrimiz Kırklar içinde Seyyid-i Ferraş’tır

Allah eyvallah…Nefes Pîrdedir…”

Süpürgeci hizmetini yerine getiren bu gülbankı okuduktan sonra dede süpürgeciye şu duayı verir:

Allah… Allah…

Süpürgeci Selman, kör olsun Mervan, cennette Rıdvan

Zuhura gelsin Mehdi-i Sahib-zaman

Yardımcımız olsun Oniki İmam

Hizmetinden şefaat bulasın

Seyyid-i Ferraş’ın himmeti üzerinde ola

Gerçeğe Hü…

(Süpürgecinin vereceği diğer bir süpürge tercemanı da şöyledir: “Biz üç bacıyız, Güruh-i Naci’yiz, Kırklar Meydanı’nda süpürgeciyiz.

Süpürgeci Selman, kör olsun Mervan, carımıza yetişsin Mehdi-i Sahip-zaman. Allah, eyvallah. Nefes Pir’dedir…”

Dedenin süpürgeciye vereceği diğer bir  dua da şudur: “Allah…Allah…Hayır hizmetin kabul yüzün ak ola.

Durduğun dardan, divandan iyilikler göresin.

Hak-Muhammed-Ali katarından, didarından ayırmaya.

Seyyid-i Ferraş’ın himmeti üzerinde hazır ve nazır ola.

Hizmetinden şefaat bulasın.

Gerçeğe Hü…”)

 Remzi KAPTAN   remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!