atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Değişim, Gelişim, İnsani Değerler, Aşk

Hangi zamanda, hangi maddi şartlarda, hangi kültürel düzeyde olursak olalım; insani değerlere bağlı olanlar ve aşk her zaman olacak.

Yaşam sürekli değişiyor, gelişiyor.

Bu kaçınılmaz bir gerçeklik.

Durağanlık, kalıplaşma, belli bir evrede takılıp kalmak insanın fıtratına, özüne yabancı.

Değişiyoruz, gelişiyoruz, farklı yaşam standartlarına sahip oluyor, farklı ve daha boyutlu kültürel birikimlerin sahibi oluyoruz.

Bu değişim ve gelişim ister istemez hayatın her alanına, cümle ilişkilere yansıyor.

Değişim ve gelişim her kişide ve toplumda aynı orantıda olmuyor. Bir çok kişi ve toplumda değişim olmakla beraber daha bir üst seviyeye doğru gelişim olmuyor. Tam tersine, değişim daha kötü bir gelişmeye götürerek kişiyi mal-mülk sevdasına, önü alınamaz bir egoizme, iktidar ve servet için her tür gözü karalığı yapmaya götürebiliyor. Geriye doğru bir değişim kültürel anlamda da yansımasını buluyor ve kişinin gericileşmesini doğuruyor.

Değişim, gelişim ne boyutta olursa olsun; insani değerlere bağlılık ve aşk her zaman ve her çağda olacak. Kişiden kişiye tanımı ve boyutu farklıda olsa olacak.

İnsani değerlere bağlı olmak, başka insanların mutluluğunu istemek, başka insanların gülebilmesi için çalışıp fedakarlık da bulunmak, bir bütün halinde cümle insanlığın anlam ve mutluluk dolu bir hayatın sahibi olabilmesi için çalışmak, uğraş vermek, gayret göstermek insanın özünde var. Terside insanin özünde var. Zaten insan bütün bu zıtların sonucunda o yüceliğe ulaşmıyor mu?

Aşk da öyle. Aşk da insanın özünde var.

Dönüp dönüp sana öğüt verirler

Dünya malı ile gözün boyarlar

Aşık öldü deyi sala verirler

Ölen hayvan olur aşıklar ölmez

Yunus Emre

Aşk ölmez, aşık olan, Yunus Emre erenlerininde söylediği gibi ölmez.

Ölen hayvan olur, ölen hayvaniliktir. Aşk yüceliktir. Aşk insanın kendisi olması, öz olması/özüyle bir olmasıdır.

Aşk ve aşıklar asla ölmez.

İnsana ve insanlığa sevgi duyanlar, insanın mutluluğu noktasında kendini sorumlu hissedenler gerçek aşkı yaşar ve yüceleşirler. Yüceleştikçe hayvani güdülerden arınır rafine hale gelir, şeffaflaşırlar.

İnsani değerlere bağlılık ve aşk aslında bir biriyle bağlantılıdır. Benlikleri tavan yapmış, hayvanilikleri sınır tanımayan, kar ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşanların, kısacası edep dışı yaşam içerisinde bulunanların aşkı da olmaz. İnsani değerler onlara nasıl uzaksa aşkta o kadar uzaktır.

Erenler aynı zamanda yüce aşıklardır. Onların aşkları tutkulu ve büyüktür. Aşkları basmakalıp ve standart tariflerin, yaşanmışlıkların çok çok ötesindedir.

Eren olmak, insan-ı kamil olmak için insanı sevmek ve insani değerleri esas almak şarttır. Hiç bir eren yoktur ki yüreğinde insan sevgisi taşımasın, insanin daha mutlu ve huzurlu olması için yüreği atmasın, kani akmasın. Aynı insan-ı kamiller aşkı da en ideal şekliyle yaşayanlardır. Bu da gösteriyor ki insani değerlere bağlılık ve aşk bir biriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır.

Bize düşende gelişerek daha bir üst boyuta doğru değişmek ve asla insani değerlere bağlılıktan taviz vermemektir. Böylece hayvanlar gibi ölenlerden olmayız. Aşkı yaşayan aşıklar olarak yüceleşip hakikatin sırrına vakıf olarak hakikatle bütünleşiriz.

Her nesnede hak eseri

Gören canlara aşk olsun

Dost yoluna canı seri

Veren canlara aşk olsun

Dertli Divani

Remzi KAPTAN   remzi.kaptan@yahoo.com

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!