atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Bir Olmak, İri Olmak, Diri Olmak

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

 

Hünkar Hacı Bektaş Veli bizlerin önderidir. İkrar verdiğimiz, bağlı olduğumuz pirimizdir.

Birileri istediği kadar ulu Hünkarı farklı yansıtmaya, kendi çıkarlarına göre yansıtmaya çalışsın. Bizler, Hünkarın bütün insanlığa hitap eden ışıklı yolunda yürümeye devam edeceğiz ve “bir olarak, iri olarak, diri olarak” ulu Hünkarın şahsında değerlerimizi insanlıkla buluşturmaya devam edeceğiz. Aradan kaç asır geçmiş olursa olsun Hünkarın ilkeleri ilkelerimiz olmaya devam edecektir.

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım” deyimi ulu Hünkar Hacı Bektaş Veliye ait bir deyimdir. Bu deyimin anlam ve önemi her koşulda geçerlidir. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde daha yakıcı bir şekilde yaşamsal kılınmayı gerektiriyor.

Hacı Bektaş Veli'nin ululuğu, büyüklüğü sadece doğru ilkeleri ortaya koymaktan kaynaklanmıyor. Bununla beraber aynı zamanda bu ilkeleri pratikte uygulamaktan geliyor. Ulu Hünkar Hacı Bektaş Veli, söylediklerini yaşamda uygulayarak, ilkelerini pratiğe aktararak doğru önderliği ortaya koymuştur. Bunun içindir ki önderliği günümüzde de geçerlidir. Bu anlamda Hacı Bektaş Veli'nin ilkelerinin sıkı sıkıya takipçisi olmak gerekiyor. Çünkü bu ilkelerin doğruluğu zor şartlar altında denenmiş ve doğrulukları kanıtlanmıştır. Bu anlamda “bir olalım, iri olalım, diri olalım” ilkesini günümüzde uygulamamız, hayata geçirmemiz bizler için zorunludur, hayati önemdedir.

Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı çağda da Alevi toplumu ölüm-kalım, varlık-yokluk mücadelesi veriyordu. Yenilgiyle sonuçlanmış Babailer isyanından sonra egemen sistem Alevi toplumunun bütün önderlerini yok etmişti. Bu zorlu şartlarda Hacı Bektaş Veli, günümüzde adı Hacıbektaş olan Sulucakarahöyük'e yerleşerek yenilmiş bir toplumu geleceğe hazırladı. O zamanlar üç-beş ailenin yerleşim alanı olan Sulucakarahöyük, kısa bir sürede binlerce insan için çekim merkezi olmuştu. Bu öyle birden bire kendiliğinden ortaya çıkan bir gelişme değildi. Aksine, son derece planlı bir çalışmanın ürünü olarak, Hünkarın soylu mücadelesi sonucu ortaya çıkmıştır. Hacı Bektaş Veli,“bir olalım, iri olalım, diri olalım” ilkesini uygulayarak, inancına ve değerlerine bağlı kalarak, toplumunun şahsında insanlığa hizmet etmiş ve yüzlerce insanı eğiterek bu YOLda temsil olunan değerlerin insanlıkla buluşmasına ve daim olmasına çok değerli katkılar yapmıştır.  

Bizlere düşen Hünkarın bu ilkelerini günümüzde uygulamaktır. Bir olmamız gerekiyor. Eğer birlik olmazsak/olamazsak kendi haklı taleplerimizi dahi dile getiremeyiz. Getirdiğimizde sesimiz cılız olduğundan bizleri kimse ciddiye almaz. Bir olmak iri olmak demektir. İri olanda diri olur. Böyle olan bir toplum baskı görmez. Böyle olan bir toplum değerlerini insanlıkla buluşturabilir. Böyle olan bir toplum yoksul kalmaz, sömürülemez, hor görülemez.

Bizler ne istiyoruz?

İstediklerimiz çok basit. İnancımıza, temel değerlerimize saygıdır istediklerimiz. Bizler anlamlı bir hayatın sahibi olmak istiyoruz. İnsan onuruna yakışır, insanlığa yakışır bir hayatın sahibi olmak istiyoruz. Bunlar temel insan hakkı değil mi? Öyledir. Ancak ne yazık ki bu temel hakların olması için bir, iri, diri olmamız gerekiyor. Yoksa değil anlamlı bir hayatın sahibi olmayı, herhangi bir hayatın sahibi bile olamayız.

Ne yazık ki gerçeklik budur. Cennet bir dünyada yaşamıyoruz. Haksızlıkların, yanlışların, acıların, savaşların, yoksulluğun, gözyaşının alabildiğine çok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Oysa pirlerin piri Pir Sultan Abdal diyor ki; “insanın muradı dünyada cennet”. Cennet bir dünya için bir olalım, iri olalım, diri olalım!

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!