atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Hakka Teslimiyet

 

Remzi Kaptan

remzi.kaptan@yahoo.com

Hakktan gelen, Hakkın olan, Hakkın bize emanet olarak verdiği ve Onu/kendimizi bilmemiz için bize sunmuş olduğu bizi; Hakka teslim etme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz.

Hakka teslimiyeti, kula veya maddiyata teslimiyet ile karıştırıyoruz.

Oysa varlığımız Hakktan geliyor, geri gideceği yer yine orası. O halde neden aradaki bu dönemde özümüzü Hakka teslim etmeyelim ki?

Özümüzü, cümle varlığımızı Hakka teslim etmek, bunu yapmaya çalışmak bile kemalet yolunda önemli bir merhaledir.

Hakka teslimiyet, öyle sanıldığı gibi miskinlik, tembellik, sorumsuzluk değildir. Veya irademiz dahilindeki bazı olaylara bile duyarsız kalmak, başka etkenlerin/insanların bizleri yönetip yönlendirmesi değildir.

Bilakis, Hakka teslim olma bilincine gelmiş bir kişi, sanılanın tersine iradesini daha çok ortaya koyan ve gelişmelerin takipçisi olmaktan çıkıp yönlendiricisi olmak konumundadır.

Kişi, Hakka teslim olmakla birlikte belli bir bilinç ve ahlak düzeyinde, inanç ve ikrar boyutunda olduğunun ayırdın da oluyor.

Bu bilinç ile iradesini daha çok kullanıyor. Kendi yaşamında başlayarak iletişim içinde bulunduğu herkes ve her şey için takipçi olmaktan çıkıp yönlendirici oluyor.

Yaşadığı her anı Hakka teslimiyetin vermiş olduğu huzurla anlamlı ve mutlu olarak yaşıyor.

Gündelik yaşamın getirmiş olduğu, geçim sıkıntısı, hastalıklar, çaresizlikler, anlayışsızlıklar ve daha başka pek çok olumsuzlukların giderilmesi noktasında daha çözüm getirici oluyor.

Kendisinden başlayarak insan, doğa ve toplum için olumlu olanların sayısını arttırmaya, kötü ve çirkin olanlarında sayısını azaltmaya başlıyor.

Tekrar altını çizelim ki Hakka teslimiyet, sanılanın tam tersine boyun bükmek, biat etmek, haksızlık ve zalimlik karşısında susmak, kötülüklere onay vermek, çirkinliklere ortak olmak değildir. Hakka teslimiyet; varlık bilincinin gelişmiş olması ve kişinin özündeki Hakkı bulması neticesiyle aslında yüceliklere merdiven dayamaktır.

Erenlerinde buyurduğu gibi, 'ne varlığa sevinmek, ne yokluğa üzülmek, yalnızca ve yalnızca o sonsuz kaynağın dahilinde olmaktır muradımız.'

Ne mutlu özünü sonsuz kaynağın özü ile buluşturup hemhal etmiş olanlara.

Ne mutlu kendi varlıklarını gelmiş oldukları asıl varlığa katmış olanlara.

Ne mutlu her dem o sonsuz varlığın kendi varlıklarıyla beraber olduğunun bilincinde olanlara.

Ve ne mutlu Hakka teslim olmuş olarak sonsuz özgürlüğe kavuşmuş olanlara.

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!