atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevi İnanç Kimliği Bizler İçin Esas Kimliktir

 

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

Bir insanın birden fazla kimliği vardır. Bunların başlıcaları cins, ulus (etnik), sınıf, inanç kimlikleridir. Bu kimliklerin hepsi elbette önemlidir. Ancak biz Aleviler için esas olan, bizler için diğer kimliklerimizden ayırt edici olan inanç kimliğimizdir. Yani Aleviliktir.

Alevi inanç kimliğimizin diğer bütün kimliklerimizden dominant olmasının birden fazla nedeni var. Bu nedenlerden bazıları şunlardır: Alevilik bize hayatı, evreni, dünyayı anlamamızda, yaşamımızı anlamlı ve mutlu bir şekilde yaşamımızda bizlere en değerli kılavuzdur. Geçmişimizi anlamamızda, bu günümüzü doğru yaşamamızda ve geleceğimizi en güzel şekilde kurmamızda bizler için en önemli rehberdir.

Alevilik inancı atalarımızın soylu mücadelesi sonucu, büyük fedakarlıklar ve emekler sonucunda, akıl almaz baskı ve katliamlara rağmen günümüze kadar ulaştı. Bizleri biz yapan, kişiliğimizi şekillendiren, geleceğimizin anlamlı ve mutlu olmasını sağlayan, sayısız erenin hizmetiyle günümüze ulaşan ve gelecek çağlarda da yaşaması gereken, salt bizler için değil, insanlık için bir değerler bütünü olan inancımızın her dem var ve daim olması için; Alevi kimliğimiz diğer kimliklerimizden esas ve baskındır.

Diğer kimliklerimizi savunan, sahiplenen ve gelişmesini isteyenler yer yüzünde epey çoklar. Ancak inanç kimliğimiz olan Aleviliğin var olması, katliam, asimilasyon tehdidinden kurtulması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışan, çaba harcayanların sayısı olması gerekenlerin çok çok altındadır.

İnancımız olan Alevilik ne yazık ki hala katliam, baskı ve asimilasyon ile karşı karşıyadır. İnsanlığın ulaştığı inanç özgürlüğü ve demokrasi anlayışıyla bağdaşmayan bu ilkel ve insanlık dışı tutumun sahipleri pervasızca bulabildikleri her yöntemle Alevi inancının yer yüzünden silinmesi için durmaksızın çalışıyorlar. Abartısız bu bir gerçektir.

İnancımızın özgür bir şekilde yaşanması ve diğer inançlar gibi gelişmesi bir yana, inancımıza saygı bile gösterilmiyor. Tarihten gelen bir önyargıyla, anlayışsızlıkla, öfkeyle Alevilere karşı hayatın her alanında elle tutulur, gözle görülür bir şekilde kuşatma var. Bütün bu ve benzer sebeplerden dolayı işte bizler Aleviliğe inanan Aleviler olarak diyoruz ki: diğer kimliklerimiz bir yana bizler için üst kimliğimiz, inanç kimliğimiz olan Aleviliktir.

Herkes istediği şeye inanabilir, onu ön plana, hayatın merkezine koyabilir, inandığı değerler için mücadele edebilir. Bazıları için sınıf kimliği, bazıları için ulus kimliği esas olabilir. Bizler içinde esas olan inanç kimliğimizdir. İnanç kimliğimiz diğer kimliklerimizden önce gelir ve bizler için hayatın merkezindedir. Bunun neden böyle olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Ancak bazen ne kadar iyi niyetli olursak olalım, samimi olursak olalım bazı kimseler buna kanaat getirmiyorlar. Israrla başka sebepler arıyorlar. Halbuki onlar için başka kimlikleri ne kadar anlamlı ve değerliyse, uğruna mücadele edilmeye, fedakarlık yapmaya değiyorsa, bizler içinde Alevi kimliği o ölçüde anlamlı ve değerlidir. Böyle olduğu içinde bunun mücadelesini veriyor olmamız, uğruna her türlü fedakarlıkta bulunmamız en tabii sonuçtur. Özce; Alevi kimliğini esas kimlik olarak benimsiyoruz. Bunun için çalışıyor, mücadele ediyoruz. Nasıl ki başka değerleri uğruna mücadele eden kişilere saygı gösteriliyorsa, Aleviliği benimsemiş olan ve bu kimlikle kendilerini tanımlayanlara da saygı duyulmalıdır. Bu bir lütuf değil, en basit demokrat ve insani duruştur.

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!