atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

İlişkilerimizde Esas Olması Gereken Bir Davranış; Ciddiyet

 

Remzi Kaptan

 remzi.kaptan@yahoo.com

Açık ki bir bütün halinde  ilişkilerimizin, (aile, eş-dost, sosyal arkadaşlıklar ve daha başka bir çok ilişkimizin) bozulmasına neden olan unsurlardan biride, ilişkilerimizde ciddiyet yerine laubaliliğin, maskaralığın, gevezeliğin, tutarsızlığın hakim olmasıdır.

Ciddiyet denildiğinde bazen gerçek manasından farklı bir algılama ortaya çıkıyor. Hayatın her alanına ciddi yaklaşmak/ciddi olmak gerekir derken, bununla çatık kaş, haşin bakış, askeri bir disiplini elbette kast etmiyoruz. Şüphesiz yaşamımızda eğleneceğiz, şakalar yapacağız, bol bol güleceğiz. Bütün bu insani davranışları uygularken de ciddi olabiliriz. Bu insani özelliklerle ciddiyet karşıt davranışlar değildir. Aksine bir birini tamamlayan özelliklerdir. Ne yazık ki bunlar karıştırılıyor ve bir birine zıt özellikler olarak algılanıyor.

Bütün ilişkilerimizde her zaman muhatabımıza karşı saygılı olacağız. Bu saygılı olmak mesafeli olmak anlamında değildir. Yada amiyane tabirle “burnu havada” olmak değildir. Saygılı olmakla karşımızdakine, muhatabımıza önem ve değer verdiğimizi ortaya koymuş oluyoruz. Bütün ilişkilerimizde tutarlı olacağız. Özü-sözü bir olmayan kişiyi en yakını bile ciddiye almaz. Başkalarının bizi ciddiye almasını istiyorsak en başta biz kendimizi ciddiye alacağız. Kendimizin uygulamadığı bir özelliği başkasından beklememiz, herhalde ahmakça bir bekleyiştir.

Toplumsal gerçekliğimizde ciddiyet ve tutarlılık yerine maskaralık hakim. Böyle olduğu için ilişkiler çok çabuk tuzla buz olabiliyor. İlişkilerimiz uzun süreli ve kalıcı olmadığı için, bağlılığın en üst boyutta olduğu dostluklar kuramadığımız için, insani paylaşımların olmadığı bir yaşam sürdüğümüz için; sorunları çözmemiz daha zor olduğu gibi, hayat kalitemizde çok düşük seviyelerde kalıyor.

Yaşamak başlı başına ciddiyet gerektiren bir eylemdir. Dünya ciddiyet temelinde dönüyor. Oyun olsun diye değil. Kaldı ki oyun olsa bilse oyunlarda ciddi oynanıyor. Ciddi oynadığımızda kazanma imkanımız daha çoktur. Bizlerde ciddiyetle yaklaşırsak hedefimiz olan, kendimizle ve çevremizle barışık anlam ve mutluluk dolu yaşama daha sorunsuz ulaşabiliriz. Bu yolu layıkıyla sürmek ve yaşamak isteyenler, bu yola hizmet ettiklerini iddia edenler ciddi olmak zorundadırlar. Maskaralıkla, gevezelikle hem kendilerine hem gittiklerini iddia ettikleri yola zarar verirler.

Şimdi bizim aramıza
Yola boyun veren gelsin
Şeriatı ,tarikatı ,
Hakikati bilen gelsin

Kişi halden anlayınca
Hakikati dinleyince
Üstüne yol uğrayınca
Ayrılmayıp duran gelsin

Talib olunca bir talip
İşini Mevla'ya sarılıp
İzzet ile selam alıp
Gönüllere giren gelsin

Koyup dünya davasını
Hakk'a verip sevdasını
Doğrulayıp öz nefsini
Şeytanı öldüren gelsin

Pir Sultan Abdal'ım çelebiye
Eyvallahım var veliye
Muhiddin'e hal diliyle
Yolun sırrın soran gelsin

 

 

 

 

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!