atag logo1

Alevi Toplumu-Alevitische Gemeinde

ATAG e. V.

Tauben Str. 20,  70199 Stuttgart

email: alevitentum@yahoo.de   tel: 0173 780 56 17

Home/ Ana Sayfa

Kontakt

Spende/ Bağış

Remzi Kaptan

Sorularla Alevilik

Çocuklarımıza Aleviliği Nasıl Öğretebliriz?

Cem

Alevi Duaları- Gülbank

Die Alevitische Lehre

Alevi Teaching

Het Alevitisch Geloof

Ensenanzas del Alevismo

Doutrina Alevi

La Dottrina Alevi

Kitap/Bücher

Alevilik; Mazlum ve Mahzunların İnancıdır

Yalanı yetenek, üçkağıtçılığı marifet, dolandırıcılığı zeki olmak sanıp iktidar ve çıkar uğruna her türlü haksızlığı ve zalimliği yapanlar Alevi olamazlar.

Kibiri, hırsı, kıskançlığı, bencilliği esas alanlar ve kendileri dışında herkesi hakir görüp, aşağılayıp ötekileştirenler Alevi olamazlar.

Alevilik; Hak inancı hakikat yoludur.

Bu inanca inanıp bu yoldan yürümeye çalışanlar Hakkın rızasını esas alanlardır.

Bu inanca tabii olup gereklerini yerine getirenler insan canına kıymaz, doğayı katletmez, kendisi dışındaki inanç ve diğer kimlikleri dışlamazlar.

Alevilik; mazlum ve mahzunların inancıdır.

Aleviler; dini, dili, rengi, milliyeti ne olursa olsun mazlum ve mahzunların yanında olanlardır.

Alevi olmak yüceliği seçmek, güzel ve güzellikten yana olmaktır.

Ali demek yüce, yücelik demektir, Hasan demek güzel ve Hüseyin demek ise güzellik demektir.

Yücelikten, güzel ve güzellikten yana olan, bunları yaşamın merkezine alan, yüceliklere ve güzellikleri ulaşmayı dileyenlerin inancıdır Alevilik.

Kalpleri dünyanın parası-pulu için kararmış olan, saltanat ve makam ile insan olacaklarını sanan ve makama ulaşmak için her önüne geleni ezip kullananların Alevilik inancı ile ilgisi yoktur.

Onlar şeytanın cisimleşmiş hali olan yezidin soyundan, yolunda, anlayışında olanlardır.

Hak, bizleri  yani Ehlibeyt bendelerini bu insan sıfatındaki şeytanın temsilcilerden uzak eylesin.

 Remzi Kaptan

 


Statistiken

 

Anrede:
Ihr Vorname:
Ihr Name:
Telefon-Nummer:
eMail:
Grund Ihrer Nachricht: Ich habe eine Frage
Ich habe einen Vorschlag für Ihre Seiten
Ich habe eine Kritik anzubringen
Text:

 

Kopieren nur mit Quellenangabe/Kaynak gösterilmeden kullanilamaz!